15. октобар – Међународни дан жена на селу

Сваке године обиљежава се 15. октобар – Међународни дан жена на селу.

  1. октобар је установљен као Међународни дан жена на селу на нивоу Уједињених нација. Овај дан се обиљежава организовањем разних активности и догађаја који указују на тежак положај жена на селу. Жене на селу много раде, а мало имају, и њихов положај је веома тежак.

Признање њиховог значаја и улоге, признање потребе да се услови њиховог живота морају побољшати, први је корак ка постизању боље будућности жена на селу и свих нас.

Међународни дан руралних жена први пут је основала Генерална скупштина Уједињених нација у резолуцији 62/136 од 18. децембра 2007. године. Ова резолуција признаје “критичну улогу и допринос руралних жена, укључујући аутохтону културу за промоцију пољопривредног и руралног развоја, безбједност хране и смањење сиромаштва. ”

Жене у руралним подручјима, чији опстанак у великој мјери зависи од природних ресурса и пољопривреде, представљају више од четвртине свјетске популације. У земљама у развоју, руралне жене чине скоро 43 одсто укупне радне снаге у пољопривреди. Оне производе и обрађују већину расположивих прехрамбених производа, са највећом одговорношћу за сигурност хране.

Одрживи развој укључује родну равноправност и оснаживање жена. Циљ је да се удвостручи продуктивност пољопривреде и приход малих произвођача, посебно жена.

Босна и Херцеговина се обавезала на имплементацију међународних инструмената које се баве женама на селу, укључујући и Конвенцију о елиминацији свих облика дискриминације жена члана 14. Пекиншке декларације и Платформе за акцију. Улога жена у руралним подручјима од посебног је значаја у производњи хране, а 16. октобра обиљежавамо и Светски дан хране, као и Дан борбе против сиромаштва 17. октобра. Жене играју важну улогу у економском опстанку своје породице и заједнице, међутим, добијају мало или никакво признање за своје напоре, а оне су често ускраћене за приступ резултатима њиховог рада или користима развојног процеса. Иако формално имају исте права, оне их не уживају увијек једнако као мушкарци. Ово је најчешће посљедица традиције и патријархалних односа у сеоским домаћинствима који жене стављају у подређену позицију.