Zaštita kruške

KRUŠKA – Predstojeće padavine očekuju se u subotu 05.06.2021 u večernjim časovima a nestabilno vrijeme najavljeno je za cijelu predstojeću sedmicu.

U svrhu zaštite kruške od prouzrokovača čađave krastavosti (V.inaequalis), preporuka je da se u subotu 05.06. u prijepodnevnim časovima uradi preventivna zaštita korištenjem preventivnim preparata sa lokalno-sitemičnim dejstvom na bazi ditianona (Delan 700WG, Galileo i dr.) ili fluazinama (npr. Kardinal). U zasadima u kojima postoji problem sa ulaskom u parcelu u vlažnijim uslovima, navedenim prepartima se može dodati i neki od preparata sa sistemičnim đelovanjem na bazi difenkonazola (npr. Score 250EC, Sekvenca i dr.) ili fenbukonazola (npr. Indar 5EW).

Na terenu evidentiramo čestu pojavu obilnog sekundarnog cvjetanja na krušci. U ovakvim zasadima, radi prevencije šteta od bakteriozne plamenjače (E.amylovora), redovnoj zaštiti dodati kombinaciju preparata na bazi fosetil-aluminijuma (npr. Alliete Flash, Azimuth) , bioloških preparata na bazi Bacillus subtilis(npr. Extrasol) i preparata na bazi bakarnog hidroksida (Evereste, Kocide 2000) u sniženoj dozi (0,5 -1,5 kg/ha).