КРУШКА – Предстојеће падавине очекују се у суботу 05.06.2021 у вечерњим часовима а нестабилно вријеме најављено је за цијелу предстојећу седмицу.

У сврху заштите крушке од проузроковача чађаве краставости (V.inaequalis), препорука је да се у суботу 05.06. у пријеподневним часовима уради превентивна заштита кориштењем превентивним препарата са локално-ситемичним дејством на бази дитианона (Delan 700WG, Galileo и др.) или флуазинама (нпр. Kardinal). У засадима у којима постоји проблем са уласком у парцелу у влажнијим условима, наведеним препартима се може додати и неки од препарата са системичним ђеловањем на бази дифенконазола (нпр. Score 250EC, Sekvenca и др.) или фенбуконазола (нпр. Indar 5EW).

На терену евидентирамо честу појаву обилног секундарног цвјетања на крушци. У оваквим засадима, ради превенције штета од бактериозне пламењаче (E.amylovora), редовној заштити додати комбинацију препарата на бази фосетил-алуминијума (нпр. Alliete Flash, Azimuth) , биолошких препарата на бази Bacillus subtilis(нпр. Extrasol) и препарата на бази бакарног хидроксида (Evereste, Kocide 2000) у сниженој дози (0,5 -1,5 кг/ха).