Заштита и прихрана касног краставца салатара у пластенику

Прихрана краставца салатара обавља се у три фазе и за сваку фазу користе се различите формулације НПК ђубрива као и потребне количине по биљци.

Прва фаза је  фаза укоријењавања и прихрана се врши НПК ђубривима формулације 1:3:1 или 1:4:1 у количини од 2 грама по биљци седмично.

У другој фази, фаза пораста до првог брањa, прихрана се врши НПК ђубривима формулације 1:1:1 у количини од 2 грама по биљци седмично.

Трећа фаза је фаза од почетка брања па до краја брања, у овој фази прихрана се врши НПК ђубривима формулација 2:1:2 или 2:1:3 у количини до 3 грама по биљци седмично. Ако на биљци имамо већи број заметнутих плодова прихрана у трећој фази се може промјенити у ђубриво са наглашеним садржајем калијума формулације 2:1:4 или 1:1:4 у наведеној количини за ову фазу.

Сваких десет дана вршити прихрану калцијумом да не би дошло до појаве вршне трулежи плодова, а до почетка брања једном извршити прихрану микроелементима са наглашеним постотком магнезијума.

За праћење влажности земљишта потребно би било користити мјерне инструменте – тензиометре који показују тренутну влажност земљишта. Најбоље би било да се ПВК
(пољски водни капацитет) одржава на 70 % тако да би биљке у сваком тренутку имале лако доступну води.

Највећи акценат што се тиче заштите треба ставити на пламењачу и пјегавост листа. Заштитна средства која се користе су на бази: металаксил, манкозеб, азоксистробин, пропинеб, пираклостробин, фосетил-алуминијум, диметоморф и др. Препорчује се кориштење фунгицида са једном или двије активне материје. Исто тако, активне материје приликом сваког третирања треба мјењати да патогени не би развили отпорност. Количина и концентрација заштитног средства треба да је прилагођена фази развоја биљке. Третирање се увијек врши од врха према коријену.

Приликом појаве првих цвјетова треба водити рачуна о појави трипса и вршити превентивна третирања инсектицидима на бази абамектина. За праћење бројности инсеката врши се постављањем плавих љепљивих плоча/трака. За праћење бројности инсеката на 100 метара квадратних пластеника потребно је 5 трака. Други штетни инсект су лисне ваши, па њихову појаву и бројност треба пратити јер су ваши једни од преносника вируса. Праћење њихове бројности се врши помоћи жутих љепљивих плоча, а третирање се врши када број инсеката прелази економски праг штетности инсектицидима на бази флоникамида и пирипроксифена. Исто тако, површине око пластеника треба одржавати, најбоља је стална додатна обрада (тањирање или фрезање) или постављање мреже против инсеката на отворима пластеника.