Zaštita breskve i nektarine

Koštičave voćne vrste breskva i nektarina se nalaze u fenofazi bubrenja pupova kod ranih sorti tako da voćari koji nisu iskoristili proteklo toplo vrijeme za zaštitu, uslijed najave toplih dana i naglog porasta temperature u drugoj polovini februara treba da izvrše zaštitu ovih vrsta sa preparatima na bazi bakra ( Nordox 75 WG, Bakar oksihlorid 50, Cupreval, Cuprozin 35WP, Everest, Fungohem SC, ...).

Prije zaštite potrebno je iz voćnjaka ukloniti sve oštećene grane i munificirane plodove te tretiranje obaviti na mirnom i sunčanom danu na temperaturi iznad 5 stepeni Celzijusa uz veliki utrošak vode.