Појава кукурузне пипе (Tanymecus dilaticolis) у усјевима кукуруза

КУКУРУЗ – Визуелним прегледом усјева кукуруза на појединим парцелама, утврђено је присуство кукурузне пипе (Tanymecus dilaticolis). Масовној појави кукурузне пипе погодује топло и суво прољеће и велике површине кукуруза у монокултури.

Произвођацима се препоруцује преглед усјева кукуруза на присуство пипе. Уколико се региструје 3 до 4 имага пипе по квадратном метру, препоручује се примјена инсектицида на бази активних материја хлорпирифос + циперметрин, као сто су: Nurelle-D, Konzul, Despot и сл.