Објављен Нацрт Правилника о капиталним инвестицијама у пољопривредној производњи за 2023.годину