Mastitis i preventivne mjere za suzbijanje mastitisa

Kada govorimo o proizvodnji higijenski ispravnog i zdravog kravljeg mlijeka, jasno je da se ono može dobiti samo od zdravih krava tj. iz zdravog vimena krava. Mastitis tj. upala vimena, kao bolest krava ima veliku važnost u proizvodnji kravljeg mlijeka, jer je ona najčešće uzrok velikih ekonomskih gubitaka u proizvodnji. Gubici se ogledaju u ranom izlučivanju krava iz proizvodnje ukoliko se radi o teškim oblicima mastitisa, te mogućim uginućima čime raste postotak remonta stada odnosno rastu troškovi nabavke novih junica za proizvodnju. Gubici se ogledaju i u smanjenju proizvodnje mlijeka, odbacivanju mlijeka zbog promjena u organoleptičkom i hemijskom sastavu i radi neupotrebljivosti u razdoblju karence propisanih lijekova. Mlijeko izlučeno iz bolesnog vimena ne smije se upotrebljavati u prehrani, ne samo ljudi, nego njime se ne smije hraniti ni telad, a ni druge vrste domaćih životinja, jer takvo mlijeko ugrožava i njihovo zdravlje. Mlijeko bolesnih krava se mora odbaciti i to se ne smije uraditi na način da se prolije negdje u blizini površina na kojima borave krave, jer bi na taj način ponovno moglo biti izvor novih infekcija. Ekonomski gubici uzrokovani mastitisom bilježe se i u troškovima lijekova i liječenja bolesnih krava, troškovima veterinarskih usluga, povećanim troškovima rada, ali i u smanjenju plodnosti krava.

Mastitis (klinički i subklinički) ima veliki uticaj na rasplodnu sposobnost krava (a bez redovnog teljenja nemamo ni redovne laktacije), s obzirom da krave koje su oboljele od mastitisa imaju duži međutelidbeni period (veći je broj dana do prvog osjemenjavanja nakon teljenja, veći je broj osjemenjavanja do začeća), a i dokazano je kako klinički mastitis povećava rizik od pobačaja u periodu prvih 45 dana gravidnosti. Naročito je važno da proizvođači budu dobro upoznati šta pogoduje pojavi mastitisa, preventivnim mjerama za sprečavanje njegove pojave, te da znaju prepoznati na vrijeme bolesne krave kako bi ih izdvojili od zdravih, posebno s njima postupali pri muži i da bi što prije započeli liječenje. Sve to kako bi se spriječila ili što uspješnije umanjila pojava mastitisa među kravama u proizvodnji.

Uzroci upale vimena

Različiti mikroorganizmi su obično neposredni uzroci upale vimena i to: bakterije, virusi, mikoplazme, gljivice i dr. Mikroorganizmi u vime krave gotovo uvijek ulaze putem sisnog kanala. Bakterije su najčešće uzrok upala vimena i to u čak 95% slučajeva. Kada uđu u vime, mliječne kanale pa sve do alveola, bakterije se razmnožavaju i izazivaju oštećenja sekrecijskog epitela, pri čemu nastaje upala – mastitis.

Faktori koji pogoduju nastanku mastitisa:

–              Muža,

–              Higijena muže

–              Mikroklima štale,

–              Građa vimena.

Preventivne mjere za suzbijanje mastitisa

–              Sprečavanje unosa uzroka mastitisa u stado kupovinom krava koje su već oboljele i koje će ga lako prenijeti na zdrave krave.

–              Novokupljene krave treba musti poslije zdravih krava, dok se sa sigurnošću ne utvrdi da su zdrave.

–              Ukoliko se utvrdi oboljenje pojedinih krava potrebno ih je obavezno izdvojiti od zdravih (poželjno u stacionare za bolesne životinje) dok se ne izliječe.

–              Mužu bolesnih krava obavljati nakon što se pomuzu zdrave, i to posebnim muznim aparatima. Mlijeko nipošto ne miješati sa mlijekom dobijenih od zdravih krava.

–              Izlučivanje iz proizvodnje krava sa teškim oblicima mastitisa.

–              Obavezno uvođenje krava u suhostaj, ukoliko same nisu na vrijeme zasušile, te korišćenje intramamarnih antibiotskih preparata u tom razdoblju.

–              Redovno  čišćenje i dezinfekcija objekta.

–              Pravilna izrada ventilacije prostora u kome borave krave, kako bi se snizila vlaga i osigurala optimalna temperatura zraka u objektu, te smanjila koncentracija štetnih plinova i prašine u štali.

–              Sprovođenje pravilne higijene muže (dezinfekcija vimena prije muže, dezinfekcija vimena poslije muže, čiste i dezinfikovane ruke muzača, čista i dezinfikovana oprema za mužu).

–              Redovni pregled mlijeka prije muže u posudama s crnim dnom i korišćenje mastitis-testa. Potrebno je redovno slanje uzoraka mlijeka u laboratoriju na analizu. Na taj način će se pravovremeno utvrditi klinički oblici mastitisa prije nego se na vimenu pojave simptomi bolesti. Ili se otkrivaju latentni oblici upala vimena koje na drugi način ne bismo mogli ni uočiti, a oni bi se neopaženo širili među kravama. Rano otkrivanje mastitisa je važno jer se na taj način ranije započinje liječenje, čime se smanjuje oštećenje vimena i ublažava se pad proizvodnje mlijeka.

–              Adekvatna ishrana krava (bakar i selen, te vitamin A, E i ß – karoten, povećavaju otpornost krave na nastanak mastitisa).

–              Umanjiti izloženost krava stresu.

–              Kontrolisati i suzbijati brojnost kukaca u prostorima u kojima borave krave.