KRUŠKA – Predstojeće padavine prognozirane su za srijedu 12.05. a nestabilno vrijeme očekuje se tokom cijele sedmice. Preporuka je da se prije najavljenih padavina, najbolje u utorak 11.05. u poslijepodnevnm časovima uradi preventivna zaštita.

Sa prvim padavinama očekuje se pražnjenje značajne doze askospora pa skrećemo pažnju da se povede računa o pravovremenom izvođenju zaštite i kvalitetu aplikacije.

Preporučuje se primjena preprata na bazi Kaptana ili fluazinama (Kardinal) u kombinaciji sa preparatom na bazi fosetil aluminijuma (Aliette Flash, Legat SP i dr.) u dozama naznačenim na etiketama preparata.

Zbog prevencije šteta od jabukinog savijača i lisnih vašiju, prepručuje se dodavanje insekticida na bazi acetamiprida (Tonus, Volley), dok se primjena ovicida, kao i zaštita od kruškine buve preporučuje nakon padavina, pred period stabilnijeg vremena.