Štete od glodara i njihovo suzbijanje

U toku zime kada su skladišta puna žita, voća, povrća, stočne hrane i ostalih prehrambenih proizvoda, glodari (prije svega miševi i pacovi) su njihovi česti pratioci.

Oko skladišta se takođe mogu naći veće količine ostataka i raznog drugog otpada od čišćenja žitarica što stvara povoljne uslove za okupljanje glodara.

Tokom boravka u skladištu oni oštećuju i zagađuju uskladištene proizvode izmetom, urinom i dlakama. Od njihove prisutnosti osjeća se i smrad u skladištima, a vrlo često nanose i štete na raznim predmetima i građevinskim objektima gdje je smještena hrana. Uzročnici su trihineloze i drugih bolesti ljudi i domaćih životinja.

Da ne bi napravili veliku štetu, glodari se moraju suzbijati. Suzbijanje mora biti redovno jer u slučaju velike brojnosti populacije uspjeh će biti nedovoljan, a trošak velik. Zbog velike pokretljivosti glodara suzbijanje mora biti tako da obuhvati sve ugrožene površine.

Hemijska sredstva za suzbijanje glodara su rodenticidi koji se na tržištu nalaze u obliku gotovih zatrovanih mamaka.

Pošto postoji mogućnost da pacovi i miševi zatrovane mamke raznesu po skladištu i tako izazovu trovanje ljudi i domaćih životinja, mamke treba ostaviti u zatvorene kutije. Sa strane, na kutiji, treba ostaviti otvore kroz koje se glodari mogu provući. Na ovaj način će se spriječiti raznošenje otrova po skladišnom prostoru.

Prilikom rada na kutiji i postavljanju mamaka treba koristiti rukavice, zbog lične zaštite, a i zbog ljudskog mirisa kojeg glodari osjećaju pa izbjegavaju mamke. Mamke treba mijenjati  svakih 7-10 dana.

U objektima gdje se čuva i priprema hrana, gdje borave ljudi i domaće životinje, zbog zaštite njihovog zdravlja, koriste se biocidni proizvodi za suzbijanje glodara.

Pored glodara u skladištima, u toku zime postoji i opasnost od glodara na otvorenom prostoru, od kojih najveće štete prave zečevi u zasadima mladih voćaka.

Ukoliko su voćnjaci u blizini šuma štete su jače izražene, naročito kad je snijeg visok.

Za suzbijanje šteta nastalih glodanjem kore mladih voćaka, po nekad i vinove loze, treba koristiti repelentna sredstva koja imaju intenzivan miris tako što se njima natope krpe ili sunđeri i postave na drveni kolac ili ogradu u pravilnim razmacima oko zasada. Međutim, najsigurniji način zaštite voćnjaka je postavljanjem adekvatne ograde ili žičane mreže oko svake sadnice ili mlade voćke.