Уљана репица (Brassica napus L.) се као озима биљна врста најраније сије, због чега се добро уклапа у плодоред. С обзиром на период сјетве, међу првим биљним врстама доспијева за жетву, због чега обезбјеђује добар распоред и кориштење механизације, а самим тим и правовремену и квалитетну обраду земљишта за наредни усјев.

Као и све биљне врсте, један од основних предуслова за успјешну и стабилну производњу уљане репице је квалитетна и на вријеме обављена сјетва. Иако се као оптималан рок за сјетву уљане репице узима крај августа – почетак септембра, треба узети у обзир специфичности саме године. Због ситног сјемена и самим тим плиће сјетве, пресудан фактор за сјетву репице је влага те је август мјесец већ период када треба пратити стање са падавинама. Густина склопа зависи од крупноће сјемена самог хибрида, али се обично креће од 40 до 45 биљака/m2.

Крај септембра мјесеца ове године је карактерисан високим температурама ваздуха и земљишта и ниским садржајем влаге у земљишту. У првој декади октобра мјесеца тренд натпросјечног топлог раздобља се наставио. Просјечне температуре земљишта до половине октобра су износиле око 22°C. Овако високе температуре земљишта и недостатак падавина су условиле и низак садржај влаге у земљишту. Због таквих услова, сјетва уљане репице и није била могућа у наведеном периоду. У другој половини октобра, мјестимичне падавине су довеле до повећања садржаја влаге у земљишту и самим тим мгућности за обављање сјетве. Половина до крај октобра је период када су многи произвођачи завршили сјетву.

У погледу штетника у уљаној репици, лисне ваши најчешће нису представљале проблем у јесењем периоду, међутим због специфичности ове године тај проблем долази до изражаја. Поред лисних ваши, проблем су и усколисни и широколисни корови, зависно од самог предусјева. Од широколисних корова на терену се најчешће јављају осјак (Cirsium arvense L.), попонац (Convolvulus arvensis L.), амброзија (Ambrosia artemisifoliia L.). Због оваквих услова пољопривреднике већ сад очекује примјена третмана у циљу заштите усјева.