Краставац салатар у пластенику

Краставац салатар у пластенику гаји се у разним временских интервалима у зависности од жељеног времена доспијећа на тржиште. У пластенику краставац се гаји у шпалирном систему са једном централном граном без бочних заперака јер на тај начин се остварује максимални принос са високим процентом прве класе.

Поред основних агротехничким мјера, основна и додатна обрада, врши се постављање система за наводњавање и малч фолије као и засјена пластеника. Засјена пластеника може се урадити и кречењем са вањске стране али се мора пазити о проценту засјене, а у већини случајева тај проценат је већи од дозвољеног и креч је неравномјерно нанешен што има негативне посљедице на раст и развој биљке јер расте само вегетативни дио док је смањена оплодња и плодоношење. Ефикаснији начин засјене је постављање мрежа за засјену максималног процента до 35%. Предности мреже за засјену је што по цијелој површини објекта имамо исти проценат засјене, а правилним руковањем и складиштењем мрежа се може користити више производњих сезона.

Поред провјетравање и засјењивања прастеника наводњавање и прихрана врше кључну улогу у одређивању приноса.

Норме и интервали наводњавања зависе од фазе развоја биљке тако да се са растом и развојем биљке повећавају норме и интервали. Наводњавање је најбоље обављати у јутарњим часовима, а код повећаних дневних температура вршити још два до три дневна наводњавање са краћим интервалима. Дневно наводњавање је битно из разлога да смањимо одбацивање тек оплођених плодова, који због недостатка воде пожуте и отпадну.

Поред наводњавања врши се и прихрана водотопивим НПК ђубривима. Формулације и количине ђубрива зависе од фазе развоја биљке. За фазу укоријењавања прихрањујемо НПК ђубривима формулације 1:4:1 у количини од 2 g/биљци/седмично. Следећа фаза је фаза интезивног пораста, а у овој фази прихрану вршимо НПК ђубривима формулације 1:1:1 у количини од 2 g/биљци/седмично. Задња фаза у развоју је фаза интезивног брања која почиње са првим брањем, а завршава са последњим. У овој фази прихрану вршимо НПК ђубривима формулације 2:1:4 или 2:1:3 у количини од 4 g/биљци/седмично, с тим да наведену количуну распоредимо у два до три пута седмично. У свим фазама развоја једном седмично прихрањујемо са калцијумом и магнезијумом са тим да их не треба мијешати са НПК ђубиривима.

За заштиту краставца против пламењаче, сиве и бијеле трулежи користимо фунгициде са активним материјама: манкозеб, металаксил, бакар-оксихлорид, фосетил алуминијум, азоксистробин, ципродинил, флудиоксанил и др. А за заштиту против лисних ваши, гриња и трипса инсектициде са активном материјом: делтаметрин, абамектин, фломикамид, пирипроксифен и др.