Паралелно са преласком на савремену и интезивну воћарску производњу, када се у производњу увео нови узгојни облик – витко вретено, и потискивањем до тада примењиваних узгојних облика, јавља се потреба за што квалитетнијим садним материјалом који ће задовољити основне захтјеве савременог воћарства, а то су рано ступање у родност, високи приноси и добри квалитетни плодова.

Такве захтјеве може да задовољи једино садница са формираним гранчицама, које ће у кратком року формирати круну и већ у другој години од заснивања засада дати значајан принос. Производња једногодишњих садница са круном формираном од превремених гранчица почела је у Холандији паралелно са појавом витког вретена, а убрзо је кренула и производња двогодишњих садница са формираном иницијалном круном названих книп садница.
Назив книп садница потиче од холандске речи „книп“, што у преводу значи исјећи, а означава технолошки поступак прекраћивања љетораста. Производња книп садница почиње садњом подлога у прољеће и калемљењем на спавајући пупољак у августу. Пупољак до краја вегетације срасте с подлогом, мирује до прољећа када почиње да расте и да се развија. Садња подлога треба да је 25 -30 cm у реду, а ред од реда треба да је прилагођен расположивој механизацији, 80-120 cm. Поред сваког калема поставља се наслон – дрвени штап или слично, уз који ће се везивати младар који се током године развија, а који ће формирати будућу садницу. Током вегетације, младар који је избио из окалемљеног пупољка привезује се уз штап неколико пута како би растао право. Младари који имају усправан раст дају бољу садницу (пораст 120-150 cm током прве вегетације). У прољеће следеће године, прије почетка вегетације, обавља се прекраћивање на висини 70-80 cm у односу на површину земљишта. На тој висини пречник саднице треба да је најмање 10 mm. Испод реза су само пупољци без превремених гранчица, које су уклоњене у току претходне вегетације, уколико их је било. Након почетка вегетације, испод пресјека се оставља само један младар који, ће дати будућу садницу, а остали се уклањају. Превремене гранчице на новом порасту се формирају на висини од око 80 – 90 cm.
Kвалитетном његом садница, која подразумјева наводњавање, обраду земљишта, заштиту, прихрану садница путем фертиригације, фолијарно и на друге начине, обезбјеђује се пораст бројних превремених гранчица. Да бисмо поспјешили обрастање вршног младара, на превременим гранчицама примењују се и друге одговарајуће мјере попут уклањања вршних листова. Kада вршни љетораст на садници достигне дужину 15-20 cm, листићи на врху младара се уклањају. Ова операција се обично обавља ручно, а понавља се четири до шест пута. Обично једном недељно, а ако је пораст садница интензиван, и два пута недељно. Важно је да се не оштети вршна тачка раста. Резултат уклањања младара је гранање саднице. Број гранчица зависи од сорте, али свакако је више гранчица након уклањања вршних листова него без тога. Поступак одстрањивања вршних листова треба да се обави када се достигне потребан пораст без обзира на временске прилике. Овај поступак базира се на појави апикалне (вршне) доминације, која је резултат нагомилавања ауксина, хормона раста, у вршним дијеловима биљке. Уклањањем вршних листова пупољци испод вршног дају нови пораст (превремене гранчице).
Вријеме производње је 2 или 3 године. Поред стандардних садница метод је веома погодан у производњи садница са посредником.
Kвалитетне книп саднице одликују се минималним пречником од 14 mm на висини од 100 mm изнад површине земље, минималном висином од 1,6 m изнад спојног мјеста, минимално три гранчице су дужине преко 30 cm, а пожељно је да имају најмање седам гранчица, угао гранања треба да је минимум 60° или више, а дебљина гранчица не смије прећи 30% дебљине водилице. Важна карактеристика квалитетне книп саднице је квалитетан корјенов систем са многобројним жилама, а дужина подлоге у земљишту треба да буде минимум 250 mm.

Предности KНИП садница:
• Развој великог броја превремених гранчица због поремећаја равнотеже између кореновог система и надземног дijела саднице.
• Развој прijевремених грана на жељеној висини тако да послijе садње све остају на садници, изузев ако су прегусто распоређене
• Углови превремених грана су велики (чак и већи од 90°), тако да није потребно савијање
• Дужина превремених грана се постепено смањује од основе према врху и садница формира конусну круну
• Висока почетна родност

Недостатци KНИП садница:
• висока цијена садница
• мали број садница по јединици површине растила
• обавезна јесења садња или наводњавање
По правилу, код садње книп садница обавезна је јесења садња, наводњавање, а неопходан је и наслон. Јесења садња и систем за наводњавање се препоручује због интензивног пораста воћа и стварања велике лисне масе.То ствара велику потребу биљке за водом како би се одржала флескибилност и еластичност биљног ткива и омогућила регенерација кореновог система док он потпуно не преузме своју улогу, у супротном без наводњавања би дошло до великог броја непримљених садница као и застој у вегетацији.