Удружење произвођача поврћа „Повртар“

Један од најзначајних фактора животне средине, неопходaн за нормалан развој и здравље човјека је храна, гдје у укупној производњи поврће и прерађевине од поврћа заузимају веома значајно мјестo. Протеклих година велики број пољопривредних произвођача препознао је значај и одлучио се за производњу поврћа, која представља једну од најинтензивнијих грана биљне производње, што се изражава величином приноса по јединици површине, количином зарађеног новца, и учешћем људског рада. Већина пољопривредника бави се производњом у заштићеном простору, јер они осигуравају интензивну производњу, комбиновану производњу поврћа ван сезоне, већу контролу од болести и штеточина уз примјену биолошке контроле, што на крају доводи до сигурније и здравије хране. Најзаступљенији облик заштићеног простора је пластеник, који је у потпуности прилагођен гајењу повртарских врста, стварајући микроклиматске, хранљиве и остале услове погодне за раст и развој биљке. Узимајући у обзир претходно наведене чињенице, указала се потреба за оснивањем Удружења произвођача поврћа Сарајевско-романијске регије. Сврха удружења је веома значајна, она имају савjетодавну, едукативну и лобирајућу улогу и представљају прву спону „малог“ пољопривредног произвођача са свим релевантним институцијама и организацијама у окружењу.

Удружење произвођача поврћа „Повртар“ основано је крајем 2022. године, са главним циљем да окупи пољопривредне произвођаче с подручја града Источног Сарајева, који се баве производњом поврћа у заштићеном простору, и на отвореном пољу. Унапређење и проширивање постојеће производње, повезивање са тржиштем, подизање знања произвођача кроз стручне семинаре и курсеве, те примјена информационих технологија (паметна башта) неки су од постављених циљева и задатака. Такође, кроз јефтиније набавке инпута за производњу, снижавање трошкова сертификације производа, заједничко представљање на сајмовима и манифестацијама допринијеће економском просперитету и већој маркетиншкој препознатљивости чланица и производа удружења. Удружење ће тежити ка повeћању обима производње, побољшању квалитета производа, те промоцији пољопривредне производње и заштите животне средине.

Представници Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди ПЈ Источно Сарајево, одржали су састанак са предсједником Удружења произвођача поврћа „Повртар“. Разговарано је о начину окупљања произвођача, могућности аплицирања удружења на пројекте, те плану активности за текућу годину.