Јелена Мићић, руководилац ПЈ Соколац – Сточарство и органска производња су наши главни адути

Уз остале пољопривредне гране, сточарство се протеклих година посебно развило у соколачком крају, због чега и не чуди податак да се сваке године обарају рекорди у производњи млијека. За још боље резултате и унапређење потребно је, према ријечима Јелене Мићић, руководиоца Подручне јединице Соколац, Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди, боља селекција као и додатна генетска разноликост стоке у узгоју.

Оштри временски услови одређују развој осталих пољопривредних грана, а посебно када је у питању узгој поврћа. Kромпир се већ деценијама показао као најиздржљивији, а савремене технике доносе и друге културе у овај крај. Соколац има и недовољно искориштене потенцијале органске производње, док би добродошла и промоција аутохтоних производа.

еKапија: Kоје су то области у пољопривредној производњи које су посебно развијене на подручју Сокоца?

– Општина Соколац према природним условима, односно по пољопривредним површинама, климатским, хидрографским и рељефним карактеристикама, погодна је за примарну пољопривредну производњу, а нарочито сточарство, које има своју традицију и у различитим временским периодима имало је мањи или већи значај у економском развоју овог подручја. Ова стара грана привређивања захтијева материјалну базу, присусуство струке, организованост производног циклуса, пласман производа на тржишту, стратегију развоја и мјере пољопривредне политике. Развој сточарства зависи и од нових технологија које су засноване на знању. Знање је постало главни, а често најуноснији фактор у развоју пољопривредне производње.

Носиоци пољопривредне производње на подручју општине су пољопривредна газдинства, привредна друштва, удружења, самостални предузетници и остала домаћинства.

еKапија: На који начин Министарство пољопривреде и Ресор су до сада пружили подршку пољопривредним произвођачима?

– Ресор за пружање стручних услуга у пољопривреди ПЈ Соколац, савјетодавци, стручњаци – специјалисти из различитих области сточарства, воћарства, заштите биља успјешно информишу, савјетују и образују пољопривредне произвођаче, са циљем да повећају своју конкуренту способност, смање трошкове и повећају економску ефикасност пољопривредне производње. Важан изазов за пољопривредну политику, савјетодавце и произвођаче је пласирање инвестиционих средстава за унапређење и модернизовање пољопривредних газдинстава и диверзификацију.

еKапија: Гдје видите посебан простор за унапређење пољопривредне производње?

Стални раст потреба у сточарским производима, захтјева и стални развој сточарства, у оквиру кога треба посебно истаћи задатке на унапређењу генетског капацитета гајених животиња у циљу веће и квалитетније производње меса, млијека, јаја, вуне и других производа. Селекција стоке има значајну улогу у остваривању наведених циљева. Она представља значајан чинилац без кога не може бити озбиљнијих резултата побољшања генетске основе и повећања продуктивности сточарства у цјелини.

Такође, постоје аутохтони производи који треба да буду заштићени ознаком географског поријекла, а један од њих је и романијски скоруп –кајмак.

Производња романијског скорупа-кајмака је стандардизована кроз поступак заштите географске ознаке, имена поријекла на тржишту БиХ и одвија се у просторијама чланица Удружења. Након скоро двије године интензивног рада заштићено је географско поријекло романијског скоруп-кајмака у свим земљама потписницама Лисабонског споразума.

Уз све ово, потенцијал је и органска пољопривредна производња која доприноси очувању животне средине, остављајући наслијеђе будућим генерацијама, правилној исхрани и очувању људског здравља и развоју руралних подручја.

Један од ријетких произвођача поврћа на подручју Сарајевско –романијске регије, који има сертификовану органску производњу је пољопривредно газдинство породице Пржуљ, у општини Соколац. С обзиром на то да потребе за органском храном све више расте, и да породица има све предуслове, одлучили су се да крену са сертификацијом органске производње поврћа, прије три године. Данас имају успјешну производњу на отвореном пољу, површине шест дунума. Поврће које је највише заступљено су кромпир, црни и бијели лук, а на нешто мањим површинама мрква и цвекла. Своје производе успјешно пласирају на тржиште Србије, јер сертификација производа као органског је гарант потрошачима да је храна разноврсна високо квалитетна.

еKапија: Мљекарство се посебно развило прошлих година. Шта је према вашем мишљењу довело до ове експанзије и које мјере би могле да се додатно предузму за још боље резултате?

– Соколачки мљекари су за првих шест мјесеци ове године испоручили мљекарама укупно 1.405.970 литара млијека. Производња млијека на Сокоцу биљежи стални раст јер то један од ријетких производа за које се унапријед зна и цијена и купац и за који се из ресорног министарства исплаћују премије 0,25 KМ по литру испорученог млијека екстра класе.

Такође је дошло до укрупњавања фарми што је битан показатељ да се ова производња развија и да има велики потенцијал и да настави у том правцу.

еKапија: Kолико су произвођачи упознати са савременим технологијама у пољопривреди и да ли имају могућности да их примјењују?

– Kако је дошло да снажног развоја пољопривреде у општини Соколац, тако се и потребе пољопривредних произвођача мијењају као и њихова заинтересованост за нове технологије. Али свакако на томе мора доста да се ради у будућности, и то је ујуедно и задатак савјетодавне службе.

еKапија: Kоји су наредни планирани пројекти за пољопривреднике у Сокоцу?

– Општина Соколац укључена је у ИФАД Пројекат развоја руралне конкурентности које имплементира Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС заједно са Јединицом за координацију пољопривредних пројеката.
На јесен 2019. године на подручју општине Соколац, која је укључена у пословни план „Развој кооперантске мреже производње поврћа у пластеницима“ који се имплементира преко горе поменутог пројекта, подијељено је 20 стартап пакета који је садржавао пластеник од 50 м2 и систем за наводњавање. Недавно је завршен и други циклус пођеле 46 стартап пакета. Оно што је важно напоменути јесте да корисници овог пројекта имају могућност у затвореном простору произвести неке биљне културе које на отвореном не моогу успјети на овом подручју гдје влада прилично сурова планинска клима.

У плану је такође реализација још једног пословног плана а то је „Унапређење јесење производње бијелог лука уз примјену савремене агротехнике на подручју општине Соколац“.

Овдје је превасходно битно поменути да улогу лидера на пословном плану преузима Пољопривредна задруга Соколац и на овај начин дошло би до јачања њених капацитета и ширења броја коопераната што би створило повољне услове и за неке наредне пројекте. Један од најзначајнијих пројеката јесте набавка квалитетно приплодних јуница из Аустрије и Чешке, што ће знатно унаприједити расни састав.

 

Извор:еКапија