Израда Стратегије развоја пољопривреде и руралних подручја Источног Сарајева

Јуче је у Источном Сарајеву одржана радионица за израду Стратегије развоја пољопривреде и руралних подручја Града Источног Сарајева, која ће бити израђена кроз пројекат подршке планирању локалног пољопривредног и руралног развоја у Босни и Херцеговини.
Град Источно Сарајево се налази у централном и источном дијелу Босне и Херцеговине и источном дијелу Републике Српске, а чине га општине Источна Илиџа, Источно Ново Сарајево, Пале, Источни Стари Град, Соколац и Трново.
Израда Стратегије пољопривреде и руралног развоја кључна је за одрживост, економски напредак и равнотежу између урбаног и руралног подручја.
Радионици су присуствовали представници Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди ПЈ Источно Сарајево, директор Аграрног фонда, представници локалних заједница који улазе у састав Града Источно Сарајево, те пољопривредни произвођачи и представници удружења и задруга Сарајевско-романијске регије.
Анализирано је тренутно стање пољопривреде, руралних подручја, те могућности развоја урбане пољопривреде у локалним заједницама Града Источно Сарајево. Присутни су учествовали у дискусији и изради SWОТ анализе, која представља темељ за доношење одлука, олакшава постизање конкурентности, побољшава планирање и помаже у избјегавању потенцијалних проблема.
Добро осмишљена и спроведена Стратегија, може имати дугорочне позитивне учинке на економски, социјални, културни и развој руралних подручја, доприносећи ширем друштвеном напретку.