Овонедељним лабораторијским прегледом листова јабуке сорте Ајдаред, утврђена је испржњеност псеудотеција од 100%. Са овим резултатом је завршен период примарних инфекција од проузроковача чађаве пјегавости листа и краставости плодова јабуке (Venturia inaequalis).

Препорука пољопривредним произвођачима који у својим засадима имају симптоме вентурије да наставе са заштитом, примјеном контактних фунгицида пред најављене падавине како би спријечили појаву секундарних инфекција.

 

Локалитет

Сорта Датум Бр. прегледаних листова Бр. псеудотеција Дозрелост псеудтеција

Испражњеност псеудотеција

Берек

Ајдаред 02.03.2021. 16 48 5,20%

Берек

Ајдаред 10.03.2021. 17 51 9,31%

Берек

Ајдаред 17.03.2021. 17 51 17,60%

Берек

Ајдаред 24.03.2021. 17 51 20,58%

Берек

Ајдаред 31.03.2021. 19 57 21%

Берек

Ајдаред 08.04.2021. 18 54 29,62%

Берек

Ајдаред 15.04.2021. 17 51 55,8%

Берек

Ајдаред 22.04.2021. 18 54 61,57%

Берек

Ајдаред 29.04.2021. 18 54 87.9%

29,6%

Берек

Ајдаред 13.05.2021. 18 54 98,6%

48,3%

Берек

Ајдаред 21.05.2021. 17 51 100%

52,9%

Берек

Ајдаред 27.05.2021. 17 51 100%

64,7%

Берек

Ајдаред 04.06.2021. 17 51 100% 90,19%

Берек

Ајдаред 11.06.2021. 18 54 100%

92,59%

Берек

Ајдаред 17.06.2021. 18 54 100%

96,30%

Берек

Ајдаред 25.06.2021. 18 54 100%

100%