JABUKA – Na većini lokaliteta u sjeverozapadnom dijelu Repubike Srpske, jabuka se nalazi u fenofazi roze baloni (E2) do fenofaze početak cvjetanja (F2). S obzirom da je zadnji pregled pseudotecija potvrdio prisustvo zrelih askospora, može se reći da sa predstojećim padavinama ulazimo u najvažniji period zaštite od V. inaequalis koji će trajati negdje do sredine maja.

Na velikom broju lokaliteta u noći sa 06/07. aprila registrovana je slaba kiša. U zasadima u kojima nije izvršena preventivna zaštita u poslednjih 5 dana, savjetuje se obavljanje preventivno – kurativne zaštite u toku današnjeg dana (07.04.2022) a najkasnije sutra 08.04.2022. Preporučuje se korištenje preparata na bazi ditianona (npr. Delan 700 WG, Galileo i dr.) u dozi 0,8 – 1,0 kg/ha u kombinaciji sa preparatom na bazi ciprodinilia (Chorus 500WG) u dozi 0,5 kg/ha ili pirimetanila (npr. Pehar, Pyrus i dr.) u dozi 1,0 lit/ha. U slučaju nedostatka preparata na bazi delana na tržištu, moguće je primjeniti neki od preparata na bazi metirama (npr. Polyram i dr.).

S obzirom da se jabuka nalazi u idealnoj fenofazi za primjenu đubriva na bazi bora i cinka, savjetuje se dodavanje nekih od preparata sa ovim mikroelementima (Wuxal Boron, Foligal Bor, Foligal Zinc i dr.).

Uz standardnu zaštitu preporučuje se redovno dodavanje preparata iz grupe fosfita u dozi od 1,0 kg/ha (npr. Alette Flash, Kalijum fosfit i sl.).

KRUŠKA – Na većini lokaliteta kruška se nalazi u fenofazi razvijenog buketića (E2) do fenofaze cvijetanja (F). Ne terenu za sada nije evidentirana intenzivnija aktivnost larvi kruškine buve (Psylla sp.). Na velikom broju lokaliteta u noći sa 06/07 april registrovana je slaba kiša.

U zasadima u kojima nije izvršena preventivna zaštita u poslednjih 5 dana, savjetuje se obavljanje preventivno – kurativne zaštite u toku današnjeg dana (07.04.2022) a najkasnije sutra 08.04.2022. Preporučuje se korištenje preparata na bazi ditianona (npr. Delan 700 WG, Galileo i dr.) u dozi 0,8 – 1,0 kg/ha u kombinaciji sa preparatom na bazi ciprodinilia (Chorus 500WG) u dozi 0,5 kg/ha ili pirimetanila (npr. Pehar, Pyrus i dr.) u dozi 1,0 lit/ha. U slučaju nedostatka preparata na bazi ditianona na tržištu, moguće je primjeniti neki od preparata na bazi metirama (npr. Polyram i dr.). Uz zaštitu se savetuje redovna primjena preparata na bazi alge  Ascophyllum nodosum.

U cilju prevencije pojave bakterijske paleži, preporučuje se vršenje dodatne zaštite kruške u periodu cvjetanja u intervalima od maksimalno 5 dana a obavezno pred kišne periode primjenom preparata na bazi bakarnog hidroksida u dozi od 0,5 kg/ha (npr. Kocide 2000, Funguran OH i dr.), preparata iz grupe fosfita (npr. Aliette Flash, Kalijum fosfit i dr.) i preparata na bazi Bacillus subtilis u dozama naznačenim na etiketama preparata.

ŠLJIVA – Na većini lokaliteta šljiva se nalazi u fenofazi punog cvijetanja (F). Zbog najavljenih padavina a u svrhu prevencije pojave monilioza šljive (Monilia laxa), savjetuje se primjena preparata na bazi piraklostrobina + boskalida (npr. Signum i dr.) u dozi od 1,0 kg/ha;

NAPOMENA: U zasadima koji su ušli u cvijetanje, skrećemo pažnju voćarima da povedu računa o zaštiti pčela!