На локалитету Јелићи (Градишка) засад јабуке сорте Ајдаред се налази у фенофази плодови величине до 10mm (BBCH 71). Лабораторијским прегледом псеудотеција проузроковача чађаве пјегавости листа и краставости плодова јабуке (Venturia inaequalis) утврђен је проценат дозрелости псеудотеција од 77,5% а проценат испражњености износи 29,4%.

 

Локалитет Датум Сорта Бр. Прегледаних листова Број псеудотеција Дозрелост псеудотеција Испражњеност

псеудотеција

Јелићи 31.03.2022. Ајдаред 18 42 0%
Јелићи 04.04.2022. Ајдаред 15 45 12,20%
Јелићи 14.04.2022. Ајдаред 15 45 43,8%
Јелићи 20.04.2022. Ајдаред 16 46 45,5%
Јелићи 28.04.2022. Ајдаред 18 51 65,68% 0,19%
Јелићи 11.05.2022. Ајдаред 18 51 77,5% 29,4%