Састанак са предсједницом Удружења „Романијски скоруп –кајамак“

У просторијама Удружења „Романијски скоруп–кајмак“ у Хан Пијеску одржан је састанак са предсједницом Надом Максимовић. На састанку се разговарало  о даљим корацима у раду, гдје се акценат ставља на проширење чланства удружења и као најбитније пласман на тржиште. Тиме се побољшава статус жена на селу и постиже њихова афирмација путем укључивања у рад удружења и задруга кроз које оне могу остварити своје интересе у смислу олакшаног приступа тржиштима, паковање и промоција, те обуци и усавршавању из области пословних вјештина и активности.

Савремено тржиште отвара реалне услове за ширу производњу, те изворним, аутохтоним прерађевинама даје могућност да постигну стандардну и сталну вриједност. Овим производима са специфичним својствима, произведеним у сеоским домаћинствима, потребно је организовано отварање тржишта, нарочито за оне производе који се доносе са удаљених, неприступачних, планинских подручја, да добију могућност боље реализације на тржишту, реалну цијену и заштиту.