На локалитету Берек (Градишка) засад јабуке сорте Ајдаред се налази у фенофази: плодови достигли димензију од око 10mm до 20mm (ВВСН 71-72). Лабораторијским прегледом псеудотеција проузроковача чађаве пјегавости листа и краставости плодова јабуке (Venturia inaequalis) утврђен је проценат дозрелости псеудотеција од 100%, а проценат испражњености износи 64,7%.

 

Локалитет Сорта Датум Бр. прегледаних листова Бр. псеудотеција Дозрелост псеудтеција Испражњеност псеудотеција
Берек Ајдаред 02.03.2021. 16 48 5,20%
Берек Ајдаред 10.03.2021. 17 51 9,31%
Берек Ајдаред 17.03.2021. 17 51 17,60%
Берек Ајдаред 24.03.2021. 17 51 20,58%
Берек Ајдаред 31.03.2021. 19 57 21%
Берек Ајдаред 08.04.2021. 18 54 29,62%
Берек Ајдаред 15.04.2021. 17 51 55,8%
Берек Ајдаред 22.04.2021. 18 54 61,57%
Берек Ајдаред 29.04.2021. 18 54 87.9% 29,6%
Берек Ајдаред 13.05.2021. 18 54 98,6% 48,3%
Берек Ајдаред 21.05.2021. 17 51 100% 52,9%
Берек Ајдаред 27.05.2021. 17 51 100% 64,7%