Подршка локалном планирању пољопривреде и руралног развоја 

Јуче је на Палама одржана завршна радионица, у оквиру пројекта „Подршка локалном планирању пољопривреде и руралног развоја у Босни и Херцеговини“, који проводи Oрганизација Уједињених народа за храну и пољопривреду (ФАО). Овај пројекат фокусира се на подршку развоју пољопривреде и руралних подручја у Босни и Херцеговини кроз различите активности.
Циљ пројекта је пружити подршку локалним заједницама у планирању и имплементацији стратегија за развој пољопривреде и руралних подручја. То обухвата пружање техничке помоћи, едукацију, изградњу капацитета, као и промовисање одрживих пољопривредних пракси и развој руралне економије.
Радионици су присуствовали представници ФАО-а, представници Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди ПЈ Источно Сарајево и Спољнотрговинске коморе БиХ, те представници локалних заједница које су учествовале у пројекту, Фоча, Рогатица, Рудо, Осмаци, Зворник, и Вишеград. Презентовани су кључни резултати пројекта за стратешко планирање као и ланци вриједности присутни на овим регијама.
Kроз овај пројекат, ради се на јачању локалних институција, подстиче се сарадња између различитих носиоца у пољопривреди и руралном развоју те помаже у стварању одрживих и инклузивних пољопривредних политика.
Осим тога, фокус је и на унапређењу живота руралног становништва кроз побољшање приступа ресурсима, технологији и тржиштима како би се осигурала одржива производња хране и развој руралних подручја.