Пластеничка производња

За успјешну производњу у затвореном простору неопходно је добро познавање потреба сваке гајене културе, као и климатских услова одређеног подручја. Кључ успјеха је у обезбјеђивању оптималних контролисаних услова за раст и развој гајених култура, за разлику од производње на отвореном пољу, гдје је смањен утицај људског фактора на услове спољашње средине. Заштићени простори нам омогућавају ранију сјетву, садњу  бербу и продужење вегетацијске сезоне. Такође кориштење земљишта је интензивније што нам омогућава смјену неколико повртларских култура током године.

Представници Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди, одржали су поново предавање на тему пластеничке производње у Рибнику, гдје су присуствовали  нови  произвођачи, који  су у оквиру РЕАДП пројекта (Пројекат развоја пољопривреде и руралног предузетништва), који проводи Јединица за координацију пољопривредних пројеката при Министарству пољопривреде, шумарства, водопривреде Републике Српске, набавили пластенике и први пут се сусрећу са овом производњом.

Теме које су обрађене:

„Пластеничка производња салате, шпината и младог лука у зимском периоду“, предавач Сњежана Бановић- виши стручни сарадник за повртарство;

„Мјере заштите у пластенику (салата, шпинат, млади лук)“, предавач Милана Кочић – виши стручни сарадник за заштиту биљака.