Одржане радионице у оквиру FAO пројекта

Представници Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди ПЈ Источно Сарајево, претходна два дана присуствовали су на радионицима које су организоване у оквиру FAO пројекта.

У уторак 15. новембра одржана је валидациона радионица на тему „Формулација стратешке мапе пута за смањење губитака и расипања хране у Босни и Херцеговини” која је организована у оквиру FAO пројекта „Смањење губитка и расипања хране у Босни и Херцеговини”. Након презентације Регионалног програма FAO-а за смањење губитака и расипања/отпада хране, FAO локални консултанти презентовали су резултате почетних и теренских мисија, кључна питања и препоруке, те анализу законодавства и политика које се односе на управњаље губитака и расипања хране у Босни и Херцеговини. Циљ радионице била је дискусија и валидација стратешке мапе пута за превенцију и смањење губитка и расипања хране  у Босни и Херцеговини, на основу препорука учесника и резултата анализе која је проведена у земљи у склопу овог пројекта.

Други дан презентован је први нацрт процјене у оквиру пројекта  „Јачање отпорности Босне и Херцеговине у рјешавању утицаја рата у Украјини на сигурност хране и приходе најугроженијих група“. Разговарано је о пољопривредној политици БиХ са фокусом на вријеме кризе, пољопривредној политици и безбједности хране у Републици Србији, те кључним промјенама у спољној трговини пољопривредним производима/инпутима.