Испоручени пластеници у општини Шипово

У оквиру РЕАДП пројекта (Пројекат развоја пољопривреде и руралног предузетништва), који проводи Јединица за координацију пољопривредних пројеката при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, јуче је почела испорука пластеника за 25 корисника пројекта са подручја општине Шипово.

У оквиру реализације пословног плана „Производња бијелог лука и поврћа у заштићеном простору“ лидера ОПЗ „Домаћин“ из Рибника, имплементацијом овог пројекта је проширена кооперантска мрежа ове задруге.

Општина Шипово је у реализацији ове активности учествовала као партнер при чему су за сваког корисника обезбиједили по 30% од вриједности пластеника. Из средстава РЕАДП пројекта пластеници су се финансирали са 40%, при чему су корисници обезбиједили 30% средстава.

Из  пројекта је обезбијеђено и додатних 20% средстава за 7 корисника који спадају у категорију млади или жене, при чему су они обезбиједили 10% средстава.