Агротехничке мјере у пластеницима за наредних десет дана

У овом временском периоду у затвореном простору најчешће се узгаја паприка, парадајз и краставац.

Пратећи прогнозу за наредних десет дана можемо видјети да ће временске прилике бити значајно промјењене тј. да ће доћи до пада јутарњих и дневних темепература што може негативно утицати на развој биљке.  Ниске јутарње температуре могу негативно утицати на оплодњу, заметање и раст плодова, као и рад коријеновог система. Тако да би требали предузети одређене агротехничке мјере у циљу ублажавање неповољних и стресних услова за биљку.

Најзначајније агротехничке мјере у овом наредном периоду су: наводњавање и прихрана као и провјетравање затвореног простора.

Што се тиче наводњавање потребно је успоставити систем са смањеном нормом наводњавања, а чешћим интервалима и то у дијеловима дана када температура почне да расте до свог максимума за текући дана. Уз наводњавање пожељно би било, системом фертиригације, извршити прихрану амино-киселинама и биостимулаторума да би биљку што боље припремили и ојачали за стресан период. Исто тако, амино-киселине се могу додати третирањем преко листа. Прихрану НПК ђубривима изводити према досадшњем плану уз редукцију уколико су температуре изпод дозвољених (дневне температуре испод 10 степени Целзијусових). Континуитет прихране морамо одржати из разлога што биљке имају одређен број плодова на себи које морају да хране и одржавају у животу. На крају стресног периода заједно са наводњавањем извршити прихрану хумидним киселинама да би коријен биљке што више активирали и иницирали раста коријена, а самим тим и повећали негову усвајајућу моћ.

Поред посебног плана наводњавање и прихране провјетравање затвореног простора је јако битно. Пошто ће ноћне температуре бити испод 10 степени Целзијусових, затварање пластеника вршити нешто раније. Затварање се врши постепено из разлога да би температура у затвореном простору до заласка сунца била што равномјернија и да би се на неки начин акумулирала топлота у затвореном простору одређен временски период и послије заласка сунца. Исто тако вршимо и постепено отварање пластеника ујутру из разлога да што више смањимо температурану разлику између затвореног простора и околине.

Пратити стање биљке и вршити превентивна третирања против племењаче и пепелнице, као и против штетних инсеката. Јер у неким моментима у затвореном простору имаћемо повећану влажност ваздуха и повећану температуру што су идеални услови за стварање инфекција.