Инокулација соје и примјена мјера поправке земљишта у циљу ефикаснијег обезбјеђивања азотом

Соја (Glycine max (L.) Merrill) је једна од најзначајнијих протеинских биљних врста и уљарица у свијету. У симбиози са бактеријама Bradyrhizobium japonicum фиксира атмосферски азот и преводи га у амонијачни облик приступачан биљци. Како би се постигао већи број квржица на корјену биљке унутар којих се развијају бактерије, инокулација сјемена соје прије сјетве је обавезна агротехничка мјера. На тај начин се осигурава већи иницијални инокулум у земљишту, побољшава нодулација, виталност и принос биљака, квалитет зрна и биолошка активност земљишта.

Поред тога што сам процес инокулације треба обавити правилно, имајући у виду да су бактерије живи организми, треба имати у виду и значајне разлике међу производима који се користе за инокулацију. Поједини инокуланти користе исте или сличне сојеве ризобијума. Оно што је свакако кључно за квалитет је густина ризобијума, дакле колико бактерија/g је присутно након производње, колико преживи до испоруке те колико их је заиста на соји када дође у контакт са земљиштем.

Код нас на тржишту присутни су различити препарати који комбинују симбиозне азотофиксаторе, течне носаче који обезбјеђују дуже преживљавање бактерија на сјемену након инокулације и материје које поспјешују клијање сјемена, дужину коријена и надземног дијела биљке, као и успјешније успостављање симбиозе између саме биљке и азотофиксатора.

У сјеверном дијелу Републике Српске већина земљишта је кисела, што је ограничавајући фактор у остваривању високог приноса соје. На ЈУ Пољопривредном институту Републике Српске, Бања Лука се, у оквиру програма „Donau Soja“, већ другу годину заредом реализују огледи са инокулантима. У овим огледима двокомпонентни инокуланти су дали боље резултате и то 25 до 30 % већи принос и за 4 % већи садржај протеина у сјемену у односу на примјену класичних инокуланата.

Познато је да киселост земљишта (pH нижи од 5,5,) утиче на успјешност инокулације и смањену активност квржичних бактерија. Због тога је поправка земљишта једна од ефикасних мјера за повећање приноса соје. У сарадњи са белгијском компанијом „Carmeuse“ Пољопривредни институт је започео ове године са реализацијом новoг огледа са различитим кречним материјалима. Примјеном неких кречних материјала у првој години принос соје је повећан и за 2 t/ha.