Стање стрних жита с обзиром на рокове сјетве и временске услове

На подручју Републике Српске, стрна жита се налазе у различитим фенофазама развоја, од краја цвјетања до фазе млијечне зрелости код пшенице или краја млијечне зрелости код јечма (BBCH 69 – 77). На овако широк распон развојних фаза утицао је у највећој мјери рок сјетве. Високе температуре од момента сјетве стрних жита, топла зима те наставак дневних температура изнад просјечних вриједности у овој години, условило је брже протицање развојних фаза и бржи улазак у завршни период вегетације стрних жита у овој години.

Измјеном кишног периода и високих температура у претходном периоду, дошло је до јаче појаве болести листа на стрним житима међу којима доминира смеђа пјегавост листа пшенице (Septoria tritici) и рамуларијска пјегавост (Ramularia collo – cygni) на јечму. Претпоставка је да ће услови бити идеални за развој фузаријске палежи класова (Fusarium spp.). За раније сорте и ранију сјетву, третмани фунгицидима су већ требали бити обављени крајем класања почетком цвјетања. За касније сорте и касније рокове сјетве, препорука је да се третмани обавезно и што прије обаве, уколико то већ није учињено

Иста ситуација је и са неблаговременом примјеном инсектицида. На усјевима на којима овај вид заштите није примјењен у великој мјери се примјећује присуство лисних ваши (Aphididae), житне стјенице (Eurygaster maura) и житне пијавице (Lema melanopus). Сходно томе, неопходно је дјеловати у складу са датом ситуацијом и обавити примјену инсектицида.