Одржан семинар савјетодаваца

У организацији Пољопривредне станице Нови Сад, у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, шумарство и водопривреду те Министарством пољопривтреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, у периоду од 21. до 23. фебруара 2024. године, у Палићу је одржан XIII Семинар саветодаваца пољопривредне саветодавне службе АП Војводине.

Током семинара обрађене су теме из области брендирања пољопривредних производа на тржишту са освртом на мале произвођаче, FADN-а и е-аграра у Републици Србији.
Поред ових, као предавање по позиву, обрађена је тема из области савјетодавства под називом „Савјетодавство у функцији развоја пољопривреде у Републици Српској“ коју је, у име МПШВ и Ресора за пружање стручних услуга у пољопопривреди Републике Српске обрадио Др Драган Зарић. Овом приликом представљене су досадашње активности Ресора у провођењу савјетодавних активности у пољопривреди, уопште (ратарство, повртарство, сточарство, воћарство, агроекономија…).