ŠLJIVA – Zbog padavina najavljenih za predstojeću sedmicu i zaštite šljive od monilioza, uzgajivačima šljive se preporučuje da u subotu 05.06 u prvom dijelu dana obave zaštitu svojih zasada. U tu svrhu mogu se koristiti preparati na bazi piraklostrobina+boskalida (Signum) ili kaptana (Merpan, Kaptan 50WP, Agrokaptan i dr.). U cilju prevencije pojave rđe (Puccinia pruni), navedenim preparatima se može dodati neki od preparata na bazi sumpora (Kumulus, Pepelin, Thiovit Jet i dr.)