На локалитету Берек (Градишка) засад јабуке сорте Ајдаред се налази у фенофази пречник плода до 40mm (ВВСН 74). Лабораторијским прегледом псеудотеција проузроковача чађаве пјегавости листа и краставости плодова јабуке (Venturia inaequalis) утврђен је проценат дозрелости псеудотеција од 100%, а проценат испражњености износи 90,19%.

 

Локалитет

Сорта Датум Бр. прегледаних листова Бр. псеудотеција Дозрелост псеудтеција

Испражњеност псеудотеција

Берек

Ајдаред 02.03.2021. 16 48 5,20%
Берек Ајдаред 10.03.2021. 17 51 9,31%

Берек

Ајдаред 17.03.2021. 17 51 17,60%

Берек

Ајдаред 24.03.2021. 17 51 20,58%

Берек

Ајдаред 31.03.2021. 19 57 21%

Берек Ајдаред 08.04.2021. 18 54 29,62%

Берек

Ајдаред 15.04.2021. 17 51 55,8%

Берек

Ајдаред 22.04.2021. 18 54 61,57%

Берек

Ајдаред 29.04.2021. 18 54 87.9%

29,6%

Берек Ајдаред 13.05.2021. 18 54 98,6%

48,3%

Берек

Ајдаред 21.05.2021. 17 51 100% 52,9%
Берек Ајдаред 27.05.2021. 17 51 100%

64,7%

Берек

Ајдаред 04.06.2021. 17 51 100%

90,19%