1.  Стање цијена на тржницама- Септембар 2018.

2. Стање цијена на тржницама- Октобар 2018.

3. Стање цијена на тржницама- Новембар 2018.

4. Стање цијена на тржницама- Децембар 2018.

5. Стање цијена на тржницама- Јануар 2019.

6. Стање цијена на тржницама – Фебруар 2019.

7. Стање цијена на тржницама- Март 2019.

8. Стање цијена на тржницама – Април 2019

9. Стање цијена на тржницама – Мај 2019

10. Стање цијена на тржницама – Јун 2019

11. Стање цијана на тржницама – Jул 2019.

12. Стање цијена на тржницама – Август 2019.

13. Стање цијена на тржницама – Септембар 2019.

14.Стање цијена на тржницама – Oктобар 2019.

15. Стање цијена на тржницама – Новембар 2019.

16.Стање цијена на тржницама – Децембар 2019.

17. Стање цијена на тржницама – Јануар 2020.

18. Стање цијена на тржницама – Фебруар 2020.

19. Стање цијена на тржницама – Март 2020.

20. Стање цијена на тржницама – Април 2020.

21.Стање цијена на тржницама – Мај 2020.

22. Стање цијена на тржницама – Jун 2020.

23. Стање цијена на тржницама – Јул 2020.

24.Стање цијена на тржницама – Август 2020.

25.Стање цијена на тржницама – Септембар 2020.

26. Стање цијена на тржницама – Октобар 2020.

27.Стање цијена на тржницама – Новембар 2020.

28. Стање цијена на тржницама – Децембар 2020.

29. Стање цијена на тржницама – Јануар 2021.

30. Стање цијена на тржницама – Фебруар 2021.

31. Стање цијена на тржницама – Март 2021.

32. Стање цијена на тржницама – Април 2021.

33. Стање цијена на тржницама – Мај 2021.

34. Стање цијена на тржницама – Jун 2021.

35. Стање цијена на тржницама – Jул 2021.

36. Стање цијена на тржницама – Август 2021.

37. Стање цијена на тржницама – Септембар 2021.

38. Стање цијена на тржницама – Октобар 2021.

39. Стање цијена на тржницама – Новембар 2021.

40. Стање цијена на тржницама – Децембар 2021.

41. Стање цијена на тржницама – Јануар 2022.

42. Стање цијена на тржницама – Фебруар 2022.

43. Стање цијена на тржницама – Март 2022.

44. Стање цијена на тржницамам – Април 2022.

45. Стање цијена на тржницамам – Maj 2022.

46. Стање цијена на тржницама – Јун 2022.

47. Стање цијена на тржницима – Јул 2022.

48. Стање цијена на тржницама – Август 2022.

49.  Стање цијена на тржницама – Септембар 2022.

50. Стање цијена на тржницама – Октобар 2022.

51. Стање цијена на тржницама – Новембар 2022.

52. Стање цијена на тржницама – Децембар 2022.

53.Стање цијена на тржницама – Јануар 2023.

54. Стање цијена на тржницама – Фебруар 2023.

55. Стање цијена на тржницама – Март 2023.

56. Стање цијена на тржницама – Април 2023.

57. Стање цијена на тржницама – Мај 2023.

58. Стање цијена на тржницама – Јун 2023.

59. Стање цијена на тржницама – Јул 2023. 

60. Стање цијена на тржницама – Август 2023.

61.Стање цијена на тржницама – Септембар 2023. 

62. Стање цијена на тржницама – Октобар 2023.

63. Стање цијена на тржницама – Новембар 2023.

64. Стање цијена на тржницама – Децембар 2023.

65.Стање цијена на тржницама – Јануар 2024.