Радионица о резидби шљиве и савременој опреми

Представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде присуствовали су радионици коју је организовао Институт за хортикултуру, заједно са Пољопривредним факултетом у сарадњи са компанијом „Semagri“ у Александровцу на експрериментално едукативном центру Пољопривредног факултета, на тему: „Резидба шљиве и савремена опрема за резидбу воћака“.

У оквиру радионице презентована је зимска резидба шљиве (вретено, УФО и Би-баум) уз употребу опреме специјализоване за резидбу воћака. УФО узгојни облик даје изузетне приносе, једноставан је за резидбу и бербу. Поента је да се остављају кратке родне гране, док се гране oд 10 cm прикраћују или одстрањују. Сви прирасти који немају тенденцију да буду родни режу се до основе. Недостатак је што је потребна арматура и сви прирасти би требали да буду везани за арматуру. Би-баум систем са двије проводнице се такође истражује на огледним парцелама, гдје се резидба своди на прикраћивање грана и остављање простора међу основним гранама због пораста током вегетације, такође је не достатак тај што се гране вежу уз жицу.

Представници фирме „Semagri“ d.o.o. Сарајево, који је генерални увозник  професионалног алата за орезивање „Stocker“ и „Lowe“, представили су моделе електричних и пнеуматских маказа за орезивање воћа. Код електричних система маказа представљена су два система. Први систем „Мagma“ које су погодне за старије воћњаке са дебљим гранама, које могу да режу гране 3,5 cm. Други систем „Vulcano“ гдје имамо два модела Е25, који реже гране 2-2,5cm који посједује двије батерије може да ради 6h, и други модел Е22 којим батерија траје 2h и с којима се режу гране дебљине 2,2 cm. Поред маказа, представљене су и електричне моторке са полуаутоматским и моторке са аутоматским подмазивањем горива. На овој радионици закључено једа употреба електричних маказа доста олакшава и убрзава саму резидбу.