Nakon berbe se nastavljaju dalji radovi u voćnjaku koji imaju za cilj da smanje infektivni potencijal prouzrokovača biljnih bolesti i smanje brojnost prezimjelih stadijuma štetnih insekata.
U opalom lišću, opalim ili mumificiranim plodovima te ispod kore prezimljavaju razni stadijumi štetnih insekata i prouzrokovača bolesi. Sve ovo predstavlja potencijalni izvor zaraze za narednu vegetaciju. Opale i mumificirane plodove je potrebno sakupiti i ukloniti iz voćnjaka, takođe isto uraditi sa opalim granama i grančicama. Vrši se i dezinfekcija kore stabla uz pomoć smjese od pepela i sapuna. Na starijim stablima se četkom uklanja kora koja se počela ljuštiti. Ovim postupkom se takođe uklanjaju mahovina i lišajevi, dakle uklanjaju se sva potencijalna mjesta za prezimljavanje štetnih organizama.
Po potrebi u voćnjacima se vrši i sanacijska rezidba stabala. Ovom rezidbom se sa stabala uklanjaju sve suve, oštećene i zaražene grane. Tokom novembra i decembra se vrši krečenje stabala. Ova mjera pomaže da se ublaže posljedice temperaturnih kolebanja tokom zimskog mirovanja. Nakon berbe se preporučuje primjena đubriva i to sa akcentom na veće količine kalijuma i fosfora.
Nakon opadanja lišća, od 50% do 70% može se obaviti tretiranje stabala sa bakarnim preparatima (bakar-sulfat, bakarni-oksihlorid) kako bi uticali na smanjenje infektivnog potencijala i sprječavanje pojave bolesti u sljedećoj vegetaciji. Preporučuje se da se tretman obavi po lijepom vremenu, bez vjetra kada je temperatura iznad 5°C.