Основано Удржење пољопривредних произвођача „Блатнички сир“

У петак 15.03. у Теслићу одржана је оснивачка скупштина на којој је основано Удружење пољопривредних произвођача „Блатнички сир“. Иницијативу за покретање оснивања удружења покренули су  поризвођачи  са локалном самоуправом Теслић  и  МПШиВ-Ресором за пружање стручних услуга у пољопривреди ПЈ Добој. Оснивачкој скупштини присустовало је 20-ак пољопривредних произвођача  са подручја општине Теслић који се баве производњом млијека и исто прерађују у сир. Скупштину су подржали и представници кластера „Пољокласт“ добојске регије.

На скупштини су усвојени документи, законом прописани код оснивања НВО те изабрани органи управљања. У наредном периоду слиједи регистрација удружења.

Основни циљ удружења је рад на заштити географског поријекла Блатничког сира као и пратеће активности на брендирању овог деликатеса, промоцији  и маркетингу.

Блатнички сир на овим просторима производи се од давнина. Ради се о традиционалном сиру, устаљеног квалитета и рецептуре. Произвођачи сир тренутно пласирају на кућном прагу. Поред заштите географског поријекла, циљ је и повећати производњу, обезбиједити сигуран пласман и већу цијену овог квалитетног производа.

Заштићена ознака географског поријекла штити и произвођаче и потрошаче. Овлаштене произвођаче штити од конкуренције  на тржишту јер гарантује контролисан и посебан квалитет производа, а потрошаче јер  су сигурни да купују оригиналан „ Блатнички сир“.

Једна од  активност у наредном периоду је израда елабората неопходног за регистрацију ознаке географског поријекла у чијој изради ће учестовати представници МПШиВ-Ресором за пружање стручних услуга у пољопривреди ПЈ Добој.