Tehnička smjernica br 6 KUKURUZNA ZLATICA (KUKURUZNI KORJENOV CRV) Diabrotica virginifera virginifera Le Conte
Tehnička smjernica br 7  ORIJENTACIONI PROGRAM ZAŠTITE ŠLJIVE