Stanje ozimih i proljećnih usjeva u Lijevče polju

Na području PJ Gradiška u proljećnoj sjetvi planirano je da se zasije oko 29.000 ha kukuruza, soje oko 1.500 ha, suncokreta oko 500 ha.

U Lijevče polju sjetva proljećnih usjeva je pri kraju, kukuruz je zasijan na oko 90 % planiranih površina, soja je zasijana na oko 85% površina,  sjetva suncokreta je takođe završnoj fazi. Ako dozvole vremenski uslovi sjetva će biti završena za sedam dana.

Kukuruz koji je zasijan u ranijim rokovima sjetve nalazi se u fazi od 3-5 listova, soja u fazi prve troliske zavisno od vremena sjetve, suncokret je u fazi nicanja, a jari ovas je u fazi završetka bokorenja.

Za postizanje visokih prinosa pored optimalnog roka sjetve potrebno je ispoštovati sve agrotehničke mjere  u skladu sa vrstom usjeva.

Savjet poljoprivrednim proizvođačima je da nakon završene sjetve redovno prate i obilaze usjeve, prate stanje pojave korova, bolesti i štetočina kako bi mogli preventivno djelovati.

U početnim fazama razvoja kukuruza korovi predstavljaju značajnu konkurenciju biljkama pa je neophodno izvršiti tretiranje zemljišnim herbicidima poslije sjetve, a prije nicanja, te nakon toga obaviti još jedan korektivni tretman nakon nicanja kukuruza.

Značajna mjera njege je međuredna kultivacija koja ima za cilj da razbije pokoricu koja se često stvara i na dobro pripremljenom zeljištu usled jakih proljećnih kiša, da suzbije korove, održi zemljište u rastresitom stanju, kod soje stimuliše rad bakterija azotofikstatora obezbjeđujući im kiseonik, a samim tim povećava se i aktivnost azotofiksatora.

Prva prihrana kukuruza azotnim đubrivima obavlja se u fazi od 3-5 listova u količini od 150-200 kg/ha KAN-a,  a druga u fazi od 7-9 listova, prilikom međuredne kultivacije, u količini od 100-200 kg/ha KAN-a. Može se obaviti i folijarna prihrana jer biljke lakše usvajaju hranjiva na ovaj način.

Ukoliko se u ranijim fazama razvoja kukuruza primjete se oštećenja od buhača, pipa, grčica, podgrizajućih sovica, i dr štetnih insekata koje prave štete tek izniklim usjevima izvršiti pravovremeno tretiranje registrovanim insekticidima.

Što se tiče ozimih usjeva pšenica, ječam i tritikale su u dosta dobrom stanju. Pšenica se nalazi u fazi od završetka vlatanja do početka klasanja, ječam je u klasanja.  Završena je i druga prihrana ozimih strnina.

U narednom periodu redovno pratiti stanje usjeva i izvršiti zaštitu od fuzarioza klasa, lisnih vaši, tripsa i leme  da nebi došlo do zanačajnih gubitaka u prinosu.