Стање озимих и прољећних усјева у Лијевче пољу

На подручју ПЈ Градишка у прољећној сјетви планирано је да се засије око 29.000 hа кукуруза, соје око 1.500 hа, сунцокрета око 500 hа.

У Лијевче пољу сјетва прољећних усјева је при крају, кукуруз је засијан на око 90 % планираних површина, соја је засијана на око 85% површина,  сјетва сунцокрета је такође завршној фази. Ако дозволе временски услови сјетва ће бити завршенa за седам дана.

Кукуруз који је засијан у ранијим роковима сјетве налази се у фази од 3-5 листова, соја у фази прве тролиске зависно од времена сјетве, сунцокрет је у фази ницања, а јари овас је у фази завршетка бокорења.

За постизање високих приноса поред оптималног рока сјетве потребно је испоштовати све агротехничке мјере  у складу са врстом усјева.

Савјет пољопривредним произвођачима је да након завршене сјетве редовно прате и обилазе усјеве, прате стање појаве корова, болести и штеточина како би могли превентивно дјеловати.

У почетним фазама развоја кукуруза корови представљају значајну конкуренцију биљкама па је неопходно извршити третирање земљишним хербицидима послије сјетве, а прије ницања, те након тога обавити још један корективни третман након ницања кукуруза.

Значајна мјера његе је међуредна култивација која има за циљ да разбије покорицу која се често ствара и на добро припремљеном зељишту услед јаких прољећних киша, да сузбије корове, одржи земљиште у растреситом стању, код соје стимулише рад бактерија азотофикстатора обезбјеђујући им кисеоник, а самим тим повећава се и активност азотофиксатора.

Прва прихрана кукуруза азотним ђубривима обавља се у фази од 3-5 листова у количини од 150-200 kg/hа КАН-а,  а друга у фази од 7-9 листова, приликом међуредне култивације, у количини од 100-200 kg/hа КАН-а. Може се обавити и фолијарна прихрана јер биљке лакше усвајају храњива на овај начин.

Уколико се у ранијим фазама развоја кукуруза примјете се оштећења од бухача, пипа, грчица, подгризајућих совица, и др штетних инсеката које праве штете тек изниклим усјевима извршити правовремено третирање регистрованим инсектицидима.

Што се тиче озимих усјева пшеница, јечам и тритикале су у доста добром стању. Пшеница се налази у фази од завршетка влатања до почетка класања, јечам је у класања.  Завршена је и друга прихрана озимих стрнина.

У наредном периоду редовно пратити стање усјева и извршити заштиту од фузариоза класа, лисних ваши, трипса и леме  да неби дошло до заначајних губитака у приносу.