Proljetni tretmani voća i njihova primjena

Tokom marta kreću tretmani pesticidima u voćnjaku. Ovdje je važno napomenuti da treba imati u vidu fenofazu voćke za početak tretmana. Tako da ako u nekom slučaju nismo završili rezidbu ili neku drugu operaciju to moramo prekinuti i tretman pesticidima blagovremeno odraditi.

„Plavo prsakanje“ se obavlja u „B“ fazi. Ova sredstva su na bazi bakra + mineralno ulje. To je faza u kojoj je cvjetni (generativni) pupoljak nabubrio, odnosno kada je došlo do početka pucanja prvih ljuspastih listića. Bakar ima kako fungicidno tako i baktericidno dejstvo. Ovaj tretman se smatra jednim od najvažnijih u toku cijele vegetacije jer se sa njim uništava mnoštvo patogena koji mogu na bilo koji način naškoditi biljci. Za ovaj tretman trebamo prateći vremensku prognozu izabrati sunčan i topao dan sa temperaturom od 12 stepeni Celzijusa pošto tada jon bakra ima potpun efekat na patogen. Za ovaj tretman, za razliku od ostalih, da bi bio najdjelotvorniji, potrebno je potrošiti više vode poštujući zadatu dozu i koncentraciju sredstva prilikom pravljenja rastvora. Voćka mora bukvalno da se „okupa“, odnosno, nanosimo sredstvo dok ne vidimo da su se počele stvarati kapljice rastvora koje kreću da cure sa grana.

U intezivnom voćarstu na velikim površinama praktikuje se da ovaj tretman izvedemo u fazi „mišijeg uva“, C3 faza. Pri ovom tretmanu dolazi, zbog visoke koncentracije bakra, do „spaljivanja“ prvih otvorenih listića i dezinfekcije poluotvorenih pupoljaka od svih patogena. Ovaj tretman se ne preporučuje u zasadima koja se ne bave intezivnim voćarstvom.

Naredni tretman sa drugim aktivnim materijama se radi kada generativni pupoljak dođe u „balon“ fazu kod koštičavog voća odnosno u fazu „zelene glavice“ kod jabučastog voća. Ovdje se ne može govoriti o tačnom razmaku između ova dva tretmana jer ona uveliko zavisi od fenofaze koja je uslovljena vremenskim prilikama (količina sunčevog zrečenja, temperature itd.) Ovaj tretman je takođe značajan jer sprečava bolest sušenja grana i cvjetova  (Monilinia laxa) kod koštičavog voća i kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans) kao jedne od ekonomski najznačajnijih patogena. Kod jabučastog voća sprečava pjegavost lista i krastavost ploda  (Venturia Inequalis) koja ubjedljivo ima najveći ekonomski značaj, a jako teško se izboriti protiv nje. Ovdje treba izvršiti tretman insekticidima pošto je ovo period kada još neotvoreni pupoljak jabuke napada cvjetojed koji može prouzrokovati značajnu štetu dok kod koštičavog voća insekticide ne treba miješati sa fungicidima jer koštičavo voće već otvara cvijet i tretman može da ugrozi pčele. Kod jabučastog voća u ovoj fazi cvijet je još uvijek zatvoren i na njemu nema pčela.