Пресађивање тиквице на отвореном врши се на већ постављену малч фолију са системом за наводњавање. Међуредно растојање креће се од 1,4 до 1,6 метара, а редно од 0,9 до 1 м у зависности од хибрида и времена пресађивања. Увијек је боље направити веће међуредно растојање из разлога лакше заштите и лакшег брање јер тиквица има велику надземну масу.

Послије пресађивања врши се прво наводњавање и прихрана НПК ђубривима формулације 1:4:1 или 1:5:1 у количини од 2 гр/биљци/седмично. Норме и интервале наводњавања прилагодити фази развоја биљке, тако са у свакој наредној фази повећавамо и норме и интервале јер тиквица има велику надземну масу па је евапотранспирација велика. Тако да у фази интезивном брања наводњавање вршити  пар пута дневно ако су дневне температура изнад просјека. Послије прихране у првој фази прелазимо на другу фазу развоја и НПК ђубриво формулације 1:1:1 у количини од 4 g/биљци/седмично, а препоручену количини подјелити у два пута у току седам дана. Друга фаза завршава почетком брања, а послије тога почиње трећа фаза развоја и прихрана се врши НПК ђубривима формулације 2:1:4 у количини од 4 g/биљци/седмично исто подјељено у два пута у току седам дана. Сваких седам до десет дана извршити прихрану калцијумом и магнезијумом у количини од 2 g/биљци, а препорука је ова ђубрива кориситити сама приликом прихране.

Одржавање међуредног простора може се вршити хемијских и механичким путем. Од хемијских средстава можемо корисити тотални хербицид или хербициде са активном материјом: пендиметалин и с-метолахлор. Потребно је припазити да дрифт приликом третирања не оштети надзему масу тиквице. Исто тако, обољело лишће и плодове износити са парцеле јер на тај начим проценат даље заразе смањујемо на минмимум.

Прву заштиту тиквице обавити пар дана наком пресађивања фунгицидима на бази бакра, а следећи фунгицида против племењаче, бактериозе и пепелнице су са активном метеријом: фосетил алуминијум, азоксистробин, ципродинил, флудиоксанил и др. За заштиту против лисних ваши, трипса и гриња примјењивати инсектициде са активним материјама: делтаметрин, абаментин, флоникамид и др. Приликом заштите водити рачуна о каренци, па тако пестициде са дужом каренцом примјењивати прије брања. Исто тако, приликом сваког наредног третирања мијењати активну материју да не би дошло до резидентности.