Praktična obuka na farmama –pravilno uzimanje uzoraka mlijeka

Početkom juna mjeseca kontrolni asistenti Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac, krenuli su u obilazak farmi u opštinama Sokolac i Pale, kako bi farmerima što bolje objasnili pravilan postupak uzimanja uzoraka mlijeka. Trenutan broj farmi na Sarajevsko  – romnijskoj regiji, koje su obuhvaćene kontrolom proizvodnosti, je 248. Do kraja mjeseca juna u planu je obilazak farmi u opštinama Rogatica i Han Pijesak.

Kontrola proizvodnosti daje informaciju proizvođaču kako nabaviti kvalitetan genetski materijal i kako se isti može proizvesti u domaćem uzgoju. Veći i napredniji proizvođači znaju da kontrola proizvodnosti, a samim tim i oplemenjivanje za njih ima dugoročan i ekonomski opravdan posao. Rezultati kontrole pokazuju i kako proizvođač upravlja svojim stadom, ishranom i zdravstvenim stanjem mliječne žlijezde. Na prvom mjestu kontrola služi kao podloga za selekciju i daje smjernice na koji način unaprijediti i povećati strukturu stada. Kontrola proizvodnosti pruža bitne informacije o proizvodnim osobinama životinja, a sami podaci služe za selekcijske potrebe jer određuju uzgojnu vrijednost životinje, kontrolu naslijeđa i planiranje proizvodnog usmjerenja.

Ono što je objašnjeno i prezentovano poljoprivrednicima i što se po ko zna koji put pokazalo kao ispravno, jeste:

  1. Obezbijediti higijenske uslove za mužu koji obuhvataju: čistoća staje, čistoća muzača, čistoća vimena prije početka muže, da se mlijeko i kolostrum svake životinje pregleda u pogledu organoleptičkih ili fizičko hemijskih anomalija, završna dezinfekcija vimena i sisa.
  2. Kontrolni asistent pravilno uzima selekcijski uzorak mlijeka (mlijeko se stavlja u posebnu bočicu do jasno označene granice, dodaje se konzervans kako bi se očuvao hemijski sastav mlijeka do 72 sata, lagano se protrese bočica da se konzervans rasporedi, označi se uzorak i bočica se odlaže u kasetu za prevoz uzorka),
  3. Nakon toga slijedi unošenje podataka o muži u obrasce (identifikacioni broj svake životinje, koliko je dana u laktaciji, vrijeme uzimanja uzorka, količina mlijeka svaki dan i drugi podaci),
  4. Uzorak je potrebno čuvati na temperaturi od 4 stepena sve do dopremanja u laboratoriju na analizu.

Pravilno uzimanje uzoraka mlijeka prvi je i jedan od glavnih uslova pouzdanosti rezultata laboratorijskih ispitivanja uzorka mlijeka. U okviru redovnih kontrola mlijeka, provjerava se mliječna mast, somatske ćelije, proteini, bakterije. Rezultati analize su osnova za ostvarivanje prava na premiju.