Отворен АгроРеС у Требињу

У Требињу је отворен XII међународни научни симпозијум пољопривредних наука  и XXVIII савјетовање инжењера пољопривреде Републике Српске АгроРеС 2023. На скупу ће бити презентовано око 180 радова учесника из цијелог свијета, а што се тиче тема сви сегменти пољопривредне производње су покривени од маркетинга производа, производње, технологије гајења, заштите биљака и слично.

Организатор XII међународног научног симпозијума пољопривредних наука АгроРеС је Пољопривредни факултет Универзитета у Бањалуци, а одржаваће се од 24. до 26. маја 2023. године.