Naklijavanje sjemenskog krompira

U Lijevče polju kod većine poljoprivrednih proizvođača, koji se bave proizvodnjom ranog krompira, sjemenski  krompir se nalazi u procesu naklijavanja. Naklijavanje krompira je proces pri kome krtola poslije faze mirovanja prolazi niz  procesa u kontrolisanim uslovima, kako bi dala jake i zdrave klice.

Za postizanje visokog prinosa krompira pored poštovanja agrotehičkih mjera prije i nakon sadnje, veoma bitan faktor je izbor sorte i razvoj dobre, čvrste i kvalitetne klice. Za proces naklijavanja krompira nephodno je obezbijediti odgovarajući prostor sa dobrom ventilacijom, odgovarajućom temperaturom, vlažnosti i svjetlosti, zatim ambalažu (drvene gajbice, sandučiće ili perforirane PVC vreće).

Sa naklijavanjem se počinje 30-40 dana prije sadnje, u početku se taj proces odvija na svjetlosti, koje se kasnije smanjuje. Prve dvije sedmice temperatura treba da je oko 15-18°S, zatim se smanjuje do 15°S,  a u poslednjoj sedmici nakon  pojave klica od 1-1,5 cm temperatura treba da bude 8-10°S, relativna vlažnost kreće se od 85-90%. Prostoriju je neophodno povremeno provjetravati zbog povećane koncentracije ugljendioksida. Od momenta aktiviranja klica osvjetljenost treba povećavati prirodnom ili vještačkom svjetlosti kako bi se spriječilo izduživanje i etioliranost klica. Za vrijeme dok traje proces naklijavanja potrebno je bar 2 puta izvršiti izmjenu rasporeda gajbi, tj. one koje su bile gornje stavljaju se dole i obrnuto, kako bi se obezbijedila optimalna temperatura, svjetlost i protok vazduha za razvoj  normalnih i ujednačenih klica.

Klica treba da je čvrsta, intenzivne boje karakteristične za sortu (zelena, ljubičasta, roza), veličine 2 – 2,5 cm.

Prije sadnje vrši se sječenje krompira zavisno od njegove kurpnoće, na pola ili više dijelova. Međutim, treba imati u vidu da sječeni krompir trpi određen stres jer počinje ranije da klija, ranije stvara krtole i ima kraći vegetacioni period, što je od velikog značaja naročito u proizvodnji mladog krompira, a pored toga dobijamo na uštedi sadnog materijala, a samim tim i troškova sjemena. Za sječenje treba koristiti dezinfikovan nož.

Krtole treba sjeći po uzdužnoj osi da bi se dobio ravnomjeran broj okaca na obe polovine krtola. Sječenje na dvije klice preporučuje se samo ako se krompir gaji na lakšim, strukturnim i plodnim zemljištima, odnosno za uslove brzog nicanja. Sječenje se obavlja 10-tak dana prije sadnje kako bi se stvorila zaštitna opna, tj, zarastanje presječenih dijelova da ne bi došlo do prodora patogena u sjemenski materijal. Zarastanje je najbolje na temperaturi od 15-20 °S i vlažnosti 70-90%.

Prednosti naklijavanja:

  • obezbjeđuje se 100% klijavost;
  • brži rast i razvoj za oko 15 dana;
  • blagovremeno otkrivanje krtola sa nitavim klicama, te se tako smanjuje i % zakržljalih biljaka;
  • biljke ranije niču, pa su manje izložene napadu bolesti u ranim fazama razvoja;
  • obezbjeđeno je brže ukorjenjavanje i iskorištavanje zimske vlage;
  • povećanje prinosa i % suve materije.