Područna jedinica Banja Luka
Područna jedinica Prijedor
Područna jedinica Gradiška
Područna jedinica Doboj
Područna jedinica Bijeljina
Područna jedinica Sokolac
Područna jedinica Trebinje

Centralna kancelarija Banja Luka

Miroslav Bojić– pomoćnik ministra
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/360-230
Fax: 051/247-617
E-mail: m.bojic@mps.vladars.net
Svjetlana Dragojlović Jeftić– Viši stručni saradnik za tržišno-informacioni sistem
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/247-612
Fax: 051/247-617

Aleksandar Majkić – Viši stručni saradnik za oglede
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/247-612
Fax: 051/247-617
E-mail: a.majkic@mps.vladars.net

Stanislava Bodor Berić – Službenik za administrativno-tehničke poslove
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/247-611
Fax: 051/247-611
E-mail: S.Bodor@mps.vladars.net

Danijela Čičić Aljetić– Viši stručni saradnik za obuke
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/247-613
Fax: 051/247-617
E-mail: D.Cicic@mps.vladars.net

Stojan Kozomara– Viši stručni saradnik za koordinaciju uzgojno-selekcijskog rada u stočarstvu
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/247-618
Fax: 051/247-621
E-mail: s.kozomara@mps.vladars.net

Maja Višić– Stručni saradnik za vođenje evidencije
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/247-611; 051/490-462
Fax: 051/247-617
E-mail: M.trivic@mps.vladars.net

Područna jedinica Banja Luka

Saša Dragičević– Viši stručni saradnik za stočarstvo
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/247-614
Fax: 051/247-617
E-mail: s.dragicevic@mps.vladars.net

Milovan Ćućić– Viši stručni saradnik za ruralni razvoj
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/247-618
Fax: 051/247-617
E-mail: m.cucic@vladars.net

Boris Jeličić– Viši stručni saradnik za stočarstvo
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/247-619
Fax: 051/247-617
E-mail: S.Dragojlovic@mps.vladars.net

Dragan Gavranović– Viši stručni saradnik za stočarstvo
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/247-621
Fax: 051/247-617
E-mail: d_gavranovic@yahoo.com

Radmila Pašić– Viši stručni saradnik za zaštitu bilja
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/247-616
Fax: 051/247-617
E-mail: r.pasic@mps.vladars.net

Bojana Malović- Viši stručni saradnik za zaštitu bilja
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/247-621
Fax: 051/247-617
E-mail: b.malovic@mps.vladars.net

Bojan Kecman– Viši stručni saradnik za ruralni razvoj
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/247-437
Fax: 051/247-617
E-mail: b.kecman@mps.vladars.net

Duška Slijepac– Viši stručni saradnik za stočarstvo
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/247-621
Fax: 051/247-617
E-mail: d.slijepac@mps.vladars.net

Dejan Vrućinić– Viši stručni saradnik za stočarstvo
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/247-621
Fax: 051/247-617
E-mail: d.vrucinic@mps.vladars.net

Nadežda Zeljković– Viši stručni saradnik za stočarstvo
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/214-257
Fax: 051/214-257
E-mail: dam@teol.net

Miloš Peno- Viši stručni saradnik za stočarstvo
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/247-621
Fax: 051/247-617
E-mail: m.peno@mps.vladars.net

Nikolina Jurić- Viši stručni saradnik za agroekonomiju
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/247-618
Fax: 051/247-617
E-mail: n.juric@mps.vladars.net

Područna jedinica Gradiška

Dragoljub Malinović– rukovodilac Područne jedinice
Krajiških brigada 36a, Gradiška
Tel: 051/490-461
Fax: 051/490-460
E-mail:
malinovicdragoljub@gmail.com

Nenad Erceg– Viši stručni saradnik za ratarstvo i povrtarstvo
Krajiških brigada 36a, Gradiška
Tel: 051/490-460
Fax: 051/490-460
E-mail: 
pssgradiska@gmail.com

Radovan Sekulić– Viši stručni saradnik za stočarstvo
Krajiških brigada 36a, Gradiška
Tel: 051/490-460
Fax: 051/490-460
E-mail:
 sekulic_radovan@yahoo.com

Slavko Tošić– Viši stručni saradnik za stočarstvo
Krajiških brigada 36a, Gradiška
Tel: 051/490-460
Fax: 051/490-460
E-mail:
pssgradiska@gmail.com

Dražen Čekić– Viši stručni saradnik za voćarstvo i vinogradarstvo
Tel: 051/490-460
Fax: 051/490-460
E-mail:
pssgradiska@gmail.com

Nebojša Adžić– Stručni saradnik za oglede i rognozno-izvještajni rad
Tel: 051/490-460
Fax: 051/490-460
E-mail:
pssgradiska@gmail.com

Žana Kovačević– Stručni saradnik za oglede i rognozno-izvještajni rad
Tel: 051/490-460
Fax: 051/490-460
E-mail:
pssgradiska@gmail.com

Područna jedinica Prijedor

Danijel Egić, – rukovodilac Područne jedinice
Aleja kozarskog odreda bb
79 101 PRIJEDOR
Tel: 052/490-460
Fax: 052/490-460
E-mail: pssprijedor@gmail.com

Mirko Jokić– Viši stručni saradnik za voćarstvo
Aleja kozarskog odreda bb
79 101 PRIJEDOR
Tel: 052/490-460
Fax: 052/490-460
E-mail: pssprijedor@gmail.com

Područna jedinica Doboj

Dragiša Marković– rukovodilac Područne jedinice
Karađorđeva 18
74 000 Doboj
Tel: 053/236-141
Fax: 053/236-141
E-mail: pssdo@teol.net

Radmila Cvijić, dipl.ing.polj. – Viši stručni saradnik za stočarstvo
Karađorđeva  18
74 000 Doboj
Tel: 053/236-141
Fax: 053/236-141
E-mail: pssdo@teol.net

Aleksandar Popović, dipl.ing.polj. – Viši stručni saradnik za voćarstvo i vinogradarstvo
Karađorđeva 18
74 000 Doboj
Tel: 053/236-141
Fax: 053/236-141
E-mail: pssdo@teol.net

Miladin Klječanin, dipl.ing.polj. – Viši stručni saradnik za stočarstvo
Karađorđeva 18
74 000 Doboj
Tel: 053/236-141
Fax: 053/236-141
E-mail: pssdo@teol.net

Nataša Railić– Viši stručni saradnik za stočarstvo
Karađorđeva 18
74 000 Doboj
Tel: 053/236-141
Fax: 053/236-141
E-mail:pssdo@teol.net

Područna jedinica Bijeljina

Dragan Zarić – rukovodilac Područne jedinice
Ive Andrića 46 B, Bijeljina
Tel: 055/210-878
Fax: 055/203-005
E-mail: mpsrsbn@gmail.com

Radmila Nešković- Viši stručni saradnik za ratarstvo i povrtarstvo
Ive Andrića 46 B, Bijeljina
Tel: 055/490-600
Fax: 055/203-005
E-mail: r.neskovic@yahoo.com

Radinka Mićić– Viši stručni saradnik za agroekonomiju
Ive Andrića 46 B, Bijeljina
Tel: 055/210-878
Fax: 055/203-005
E-mail: radamicic@yahoo.com

Sanja Ninković– Viši stručni saradnik za agroekonomiju
Ive Andrića 46 B, Bijeljina
Tel: 055/203-004
Fax: 055/203-005
E-mail: ninkovics79@gmail.com

Mile Novaković– Viši stručni saradnik za stočarstvo
Ive Andrića 46 B, Bijeljina
Tel: 055/203-005
Fax: 055/203-005
E-mail: bnmile@gmail.com

Stako Stakić– Viši stručni saradnik za stočarstvo
Ive Andrića 46 B, Bijeljina
Tel: 055/490-600
Fax: 055/203-005
E-mail: stako.m.stakic@gmail.com

Radmila Punoš– Viši stručni saradnik za ruralni razvoj
Ive Andrića 46 B, Bijeljina
Tel: 055/203-004
Fax: 055/203-005
E-mail: r.punos@mps.vladars.net

Slaviša Gligorijević– Viši stručni saradnik za ruralni razvoj
Ive Andrića 46 B, Bijeljina
Tel: 055/205-739
Fax: 055/203-005

Jadranka Simeunović– Stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove
Ive Andrića 46 B, Bijeljina
Tel: 055/205-404
Fax: 055/203-404
E-mail: mpsrsbn@gmail.com

Područna jedinica Sokolac

Jelena Mićić– rukovodilac Područne jedinice
Vojvode Radomira Putnika, (Administrativni centar Vlade RS),
71 214 Istočna Ilidža
Tel: 057/400-130
Fax: 057/400-130
E-mail: pssso@teol.net

Svjetlana Mičić– Viši stručni saradnik za stočarstvo
Vojvode Radomira Putnika, (Administrativni centar Vlade RS),
71 214 Istočna Ilidža
Tel: 057/223-693
Fax: 057/223-693
E-mail: cecasel@gmail.com; pssso@teol.net

Dragan Bejatović– Viši stručni saradnik za ruralni razvoj
Vojvode Radomira Putnika, (Administrativni centar Vlade RS),
71 214 Istočna Ilidža
Tel: 057/223-693
Fax: 057/223-693
E-mail: dragan.bejatovic1983@gmail.com

Milanka Malović- Viši stručni saradnik za ratarstvo i povrtarstvo
Užičkog korpusa bb,
73240 Višegrad
Tel: 058/490-122
Fax: 058/490-122
E-mail: malovicmilanka@gmail.com

Goran Borovčanin, gimnazija – Kontrolni asistent
Glasinačka b.b., Sokolac
Tel: 057/400-130
Fax: 057/400-130
E-mail: pssso@teol.net

Milivoje Mirović, polj.tehničar – Kontrolni asistent
Glasinačka b.b., Sokolac
Tel: 057/400-130
Fax: 057/400-130
E-mail: pssso@teol.net

Nada Kalajdžić, mikrobiološki tehničar – Kontrolni asistent
Serdara Janka Vukotića, Pale
Tel: 057/223-693
Fax: 057/223-693
E-mail: nadakalajdzic.sel@gmail.com

Područna jedinica Trebinje

Borislav Milivojević– rukovodilac Područne jedinice
Luke Petkovića bb, Trebinje
Tel: 059/245-360
Fax: 059/245-360
E-mail: psstr@teol.net

Igor Tomašević- Viši stručni sradnik za voćarstvo i vinogradarstvo
Luke Petkovića bb, Trebinje
Tel: 059/245-360
E-mail: tomasevic.igor@hotmail.com

Olga Vidačić- Viši stručni saradnik za stočarstvo
Luke Petkovića bb, Trebinje
Tel: 059/245-360
Fax: 059/245-360
E-mail: olgavidacic@teol.net