Područna jedinica Banja Luka
Područna jedinica Prijedor
Područna jedinica Gradiška
Područna jedinica Doboj
Područna jedinica Bijeljina
Područna jedinica Sokolac
Područna jedinica Trebinje

Centralna kancelarija Banja Luka

Goran Bursać – pomoćnik ministra
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/360-230
Fax: 051/247-617
E-mail: m.bojic@mps.vladars.net
Svjetlana Dragojlović Jeftić– Viši stručni saradnik za tržišno-informacioni sistem
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/247-612
Fax: 051/247-617

Aleksandar Majkić – Viši stručni saradnik za oglede
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/247-612
Fax: 051/247-617
E-mail: a.majkic@mps.vladars.net

Stanislava Bodor Berić – Službenik za administrativno-tehničke poslove
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/247-611
Fax: 051/247-611
E-mail: S.Bodor@mps.vladars.net

Danijela Čičić Aljetić– Viši stručni saradnik za obuke
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/247-613
Fax: 051/247-617
E-mail: D.Cicic@mps.vladars.net

Stojan Kozomara– Viši stručni saradnik za koordinaciju uzgojno-selekcijskog rada u stočarstvu
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/247-618
Fax: 051/247-621
E-mail: s.kozomara@mps.vladars.net

Maja Višić– Stručni saradnik za vođenje evidencije
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/247-611; 051/490-462
Fax: 051/247-617
E-mail: M.trivic@mps.vladars.net

Područna jedinica Banja Luka

Saša Dragičević– Viši stručni saradnik za stočarstvo
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/247-614
Fax: 051/247-617
E-mail: s.dragicevic@mps.vladars.net

Milovan Ćućić– Viši stručni saradnik za ruralni razvoj
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/247-618
Fax: 051/247-617
E-mail: m.cucic@vladars.net

Boris Jeličić– Viši stručni saradnik za stočarstvo
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/247-619
Fax: 051/247-617
E-mail: S.Dragojlovic@mps.vladars.net

Dragan Gavranović– Viši stručni saradnik za stočarstvo
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/247-621
Fax: 051/247-617
E-mail: d_gavranovic@yahoo.com

Radmila Pašić– Viši stručni saradnik za zaštitu bilja
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/247-616
Fax: 051/247-617
E-mail: r.pasic@mps.vladars.net

Bojana Malović- Viši stručni saradnik za zaštitu bilja
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/247-621
Fax: 051/247-617
E-mail: b.malovic@mps.vladars.net

Bojan Kecman– Viši stručni saradnik za ruralni razvoj
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/247-437
Fax: 051/247-617
E-mail: b.kecman@mps.vladars.net

Duška Slijepac– Viši stručni saradnik za stočarstvo
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/247-621
Fax: 051/247-617
E-mail: d.slijepac@mps.vladars.net

Dejan Vrućinić– Viši stručni saradnik za stočarstvo
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/247-621
Fax: 051/247-617
E-mail: d.vrucinic@mps.vladars.net

Nadežda Zeljković– Viši stručni saradnik za stočarstvo
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/214-257
Fax: 051/214-257
E-mail: dam@teol.net

Miloš Peno- Viši stručni saradnik za stočarstvo
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/247-621
Fax: 051/247-617
E-mail: m.peno@mps.vladars.net

Nikolina Jurić- Viši stručni saradnik za agroekonomiju
Vuka Karadžića 4, Banja Luka
Tel: 051/247-618
Fax: 051/247-617
E-mail: n.juric@mps.vladars.net

Područna jedinica Gradiška

Dragoljub Malinović– rukovodilac Područne jedinice
Krajiških brigada 36a, Gradiška
Tel: 051/490-461
Fax: 051/490-460
E-mail:
malinovicdragoljub@gmail.com

Nenad Erceg– Viši stručni saradnik za ratarstvo i povrtarstvo
Krajiških brigada 36a, Gradiška
Tel: 051/490-460
Fax: 051/490-460
E-mail: 
pssgradiska@gmail.com

Radovan Sekulić– Viši stručni saradnik za stočarstvo
Krajiških brigada 36a, Gradiška
Tel: 051/490-460
Fax: 051/490-460
E-mail:
 sekulic_radovan@yahoo.com

Slavko Tošić– Viši stručni saradnik za stočarstvo
Krajiških brigada 36a, Gradiška
Tel: 051/490-460
Fax: 051/490-460
E-mail:
pssgradiska@gmail.com

Dražen Čekić– Viši stručni saradnik za voćarstvo i vinogradarstvo
Tel: 051/490-460
Fax: 051/490-460
E-mail:
pssgradiska@gmail.com

Nebojša Adžić– Stručni saradnik za oglede i rognozno-izvještajni rad
Tel: 051/490-460
Fax: 051/490-460
E-mail:
pssgradiska@gmail.com

Žana Kovačević– Stručni saradnik za oglede i rognozno-izvještajni rad
Tel: 051/490-460
Fax: 051/490-460
E-mail:
pssgradiska@gmail.com

Područna jedinica Prijedor

Danijel Egić, – rukovodilac Područne jedinice
Aleja kozarskog odreda bb
79 101 PRIJEDOR
Tel: 052/490-460
Fax: 052/490-460
E-mail: pssprijedor@gmail.com

Mirko Jokić– Viši stručni saradnik za voćarstvo
Aleja kozarskog odreda bb
79 101 PRIJEDOR
Tel: 052/490-460
Fax: 052/490-460
E-mail: pssprijedor@gmail.com

Područna jedinica Doboj

Dragiša Marković– rukovodilac Područne jedinice
Karađorđeva 18
74 000 Doboj
Tel: 053/236-141
Fax: 053/236-141
E-mail: pssdo@teol.net

Radmila Cvijić, dipl.ing.polj. – Viši stručni saradnik za stočarstvo
Karađorđeva  18
74 000 Doboj
Tel: 053/236-141
Fax: 053/236-141
E-mail: pssdo@teol.net

Aleksandar Popović, dipl.ing.polj. – Viši stručni saradnik za voćarstvo i vinogradarstvo
Karađorđeva 18
74 000 Doboj
Tel: 053/236-141
Fax: 053/236-141
E-mail: pssdo@teol.net

Miladin Klječanin, dipl.ing.polj. – Viši stručni saradnik za stočarstvo
Karađorđeva 18
74 000 Doboj
Tel: 053/236-141
Fax: 053/236-141
E-mail: pssdo@teol.net

Nataša Railić– Viši stručni saradnik za stočarstvo
Karađorđeva 18
74 000 Doboj
Tel: 053/236-141
Fax: 053/236-141
E-mail:pssdo@teol.net

Područna jedinica Bijeljina

Dragan Zarić – rukovodilac Područne jedinice
Ive Andrića 46 B, Bijeljina
Tel: 055/210-878
Fax: 055/203-005
E-mail: mpsrsbn@gmail.com

Radmila Nešković- Viši stručni saradnik za ratarstvo i povrtarstvo
Ive Andrića 46 B, Bijeljina
Tel: 055/490-600
Fax: 055/203-005
E-mail: r.neskovic@yahoo.com

Radinka Mićić– Viši stručni saradnik za agroekonomiju
Ive Andrića 46 B, Bijeljina
Tel: 055/210-878
Fax: 055/203-005
E-mail: radamicic@yahoo.com

Sanja Ninković– Viši stručni saradnik za agroekonomiju
Ive Andrića 46 B, Bijeljina
Tel: 055/203-004
Fax: 055/203-005
E-mail: ninkovics79@gmail.com

Mile Novaković– Viši stručni saradnik za stočarstvo
Ive Andrića 46 B, Bijeljina
Tel: 055/203-005
Fax: 055/203-005
E-mail: bnmile@gmail.com

Stako Stakić– Viši stručni saradnik za stočarstvo
Ive Andrića 46 B, Bijeljina
Tel: 055/490-600
Fax: 055/203-005
E-mail: stako.m.stakic@gmail.com

Radmila Punoš– Viši stručni saradnik za ruralni razvoj
Ive Andrića 46 B, Bijeljina
Tel: 055/203-004
Fax: 055/203-005
E-mail: r.punos@mps.vladars.net

Slaviša Gligorijević– Viši stručni saradnik za ruralni razvoj
Ive Andrića 46 B, Bijeljina
Tel: 055/205-739
Fax: 055/203-005

Jadranka Simeunović– Stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove
Ive Andrića 46 B, Bijeljina
Tel: 055/205-404
Fax: 055/203-404
E-mail: mpsrsbn@gmail.com

Područna jedinica Sokolac

Jelena Mićić– rukovodilac Područne jedinice
Vojvode Radomira Putnika, (Administrativni centar Vlade RS),
71 214 Istočna Ilidža
Tel: 057/400-130
Fax: 057/400-130
E-mail: pssso@teol.net

Svjetlana Mičić– Viši stručni saradnik za stočarstvo
Vojvode Radomira Putnika, (Administrativni centar Vlade RS),
71 214 Istočna Ilidža
Tel: 057/223-693
Fax: 057/223-693
E-mail: cecasel@gmail.com; pssso@teol.net

Dragan Bejatović– Viši stručni saradnik za ruralni razvoj
Vojvode Radomira Putnika, (Administrativni centar Vlade RS),
71 214 Istočna Ilidža
Tel: 057/223-693
Fax: 057/223-693
E-mail: dragan.bejatovic1983@gmail.com

Milanka Malović- Viši stručni saradnik za ratarstvo i povrtarstvo
Užičkog korpusa bb,
73240 Višegrad
Tel: 058/490-122
Fax: 058/490-122
E-mail: malovicmilanka@gmail.com

Goran Borovčanin, gimnazija – Kontrolni asistent
Glasinačka b.b., Sokolac
Tel: 057/400-130
Fax: 057/400-130
E-mail: pssso@teol.net

Milivoje Mirović, polj.tehničar – Kontrolni asistent
Glasinačka b.b., Sokolac
Tel: 057/400-130
Fax: 057/400-130
E-mail: pssso@teol.net

Nada Kalajdžić, mikrobiološki tehničar – Kontrolni asistent
Serdara Janka Vukotića, Pale
Tel: 057/223-693
Fax: 057/223-693
E-mail: nadakalajdzic.sel@gmail.com

Područna jedinica Trebinje

Borislav Milivojević– rukovodilac Područne jedinice
Luke Petkovića bb, Trebinje
Tel: 059/245-360
Fax: 059/245-360
E-mail: psstr@teol.net

Igor Tomašević- Viši stručni sradnik za voćarstvo i vinogradarstvo
Luke Petkovića bb, Trebinje
Tel: 059/245-360
E-mail: tomasevic.igor@hotmail.com

Olga Vidačić- Viši stručni saradnik za stočarstvo
Luke Petkovića bb, Trebinje
Tel: 059/245-360
Fax: 059/245-360
E-mail: olgavidacic@teol.net