Шта обухвата контрола млијека?

У плану Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди предвиђено је правилно и систематско спровођење оплемењивачког рада у сточарству. Реализација узгојних програма је једино могућа при познавању производних особина појединих животиња. Без познавања контроле производности не може се реализовати ниједан узгојни програм. Само оплемењивање се координише на републичком нивоу, а све са циљем организовања узгојно селекцијског рада.

Контрола производности даје информацију произвођачу како набавити квалитетан генетски материјал и како се исти може произвести у домаћем узгоју. Већи и напреднији произвођачи знају да контрола производности, а самим тим и оплемењивање за њих има дугорочан и економски оправдан посао. Резултати контроле показују и како произвођач управља својим стадом, исхраном и здравственим стањем млијечне жлијезде. На првом мјесту контрола служи као подлога за селекцију и даје смјернице на који начин унаприједити и повећати структуру стада. Контрола производности пружа битне информације о производним особинама животиња, а сами подаци служе за селекцијске потребе јер одређују узгојну вриједност животиње, контролу наслијеђа и планирање производног усмјерења.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске спроводи контролу на цијелој територији Републике Српске преко 23 контролна асистента који су адекватно обучени за овај посао.

План контроле производности

Контрола млијечности крава спроводи се кроз АТ и Б методу. Контролне активности у АТ методи обављају контролни асистенти (Ресор за пружање стручних услуга у пољопривреди) док ће у Б методи контролне активности спроводити сам узгајивач или у сарадњи са контролним асистентом.

АТ метода (алтернативна метода) се темељи на утврђивању количине и састава млијека у једној мужи те пројекцији и саставу и количине млијека друге муже у истом контролном дану на основу чега се израчунава дневна количина и састав млијека. АТ контрола спроводи се у интервалу од 30 дана од једне муже један мјесец ујутро, а други мјесец увече, односно 12 контрола годишње у размацима од 29,5 до 30,5 дана.

У Б методи контролу ради фармер уз подршку контролног асистента. Метода Б се спроводи у размјерним интервалима до 30 дана из свих мужа у току контролног дана, са укупно 12 контрола годишње.

Основни документ на основу кога се спроводи контрола млијечности је програм рада. Програм рада за фармера на чијој фарми се обавља контрола производности прави контролни асистент, а овјерава га руководилац подручне јединице. Програм рада се израђује за период од годину дана.

Поступак узимања узорка млијека

  1. Контролни асистент правилно узима селекцијски узорак млијека (млијеко се ставља у посебну бочицу до јасно означене границе, додаје се конзерванс како би се очувао хемијски састав млијека до 72 сата, лагано се протресе бочица да се конзерванс распореди, означи се узорак и бочица се одлаже у касету за превоз узорка),
  2. Након тога слиједи уношење података о мужи у обрасце (идентификациони број сваке животиње, колико је дана у лактацији, вријеме узимања узорка, количина млијека сваки дан и други подаци),
  3. Узорак је потребо чувати на температури 4 степена све до допремања у лабораторију на анализу.

Лабораторијска анализа

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске извршило је набавку савремене опреме за анализирање прикупљених узорака. Након запримања узорка у лабораторију врши се анализа на следеће параметре: проценат млијечне масти у млијеку, бјеланчевина, лактозе, суве материје, тачке мржњења, соматске ћелије и урее у млијеку. Сви подаци се уносе у јединствену базу података гдје их након тога инжењери сточарства у Ресору за пружање стручних услуга обрађују и користе за побољшање стања на фармама. Ова опрема може извршити анализу цца 12.000 узорака на мјесечном нивоу за потребе наших произвођача млијека.

Циљ нам је у наредном периоду да сви пољопривредни произвођачи који су у систему узгојно селекцијског рада буду обухваћени контролом производности.

План активности Ресора кад је у питању контрола производности:

  • Повећање броја фарми у контроли производности млијека,
  • Едукација произвођача о значају контроле производности млијека,
  • Израда и дистрибуција стручног материјала о значају спровођења контроле производности,
  • Прикупљање и анализа података у јединствену базу и интерпретација добијених резултата од стране надлежног селекционера,
  • Доношење и реализовање узгојних програма у говедарству на основу добијених резултата контроле производности.
Узимање узорка

Узимање узорака млијека на терену врше обучени контролни асистенти на подучју 7 подручних јединица. Контрола се у просјеку врши сваких 30 дана.

Лабораторијска анализа

Анализа млијека врши се у акредитованој лабораторији министарства. Резултати се похрањују у базу података, одакле их инжењери сточарства користе за побољшање стања на фармама.