Bliži se žetva soje, na šta obratiti pažnju da se smanje gubici

Soja je jedna od najznačajnijih uljarica, koja pored toga što obogaćuje zemljište azotom, glavna je komponenta u pripremi stočne hrane, a ima značaj i u ljudskoj ishrani, te u industriji. Zrno soje sadrži 35-50% proteina i 18-24% ulja i oko 30% ugljenih hidrata. S obzirom na veliki značaj ove uljarice potrebno je posebnu pažnju posvetiti njenom uzgoju i žetvi.
U našim agroekološkim uslovima žetva soje započinje krajem septembra, zavisno od roka sjetve, izbora sorte i vremenskih uslova.
Žetvu treba započeti kada biljka soje ostane u potpunosti bez lista, tada su mahune tamno mrke boje. Međutim, ukoliko je usjev bio izložen stresnim uslovima (suša, visoke temperature i obilne padavine u periodu prije žetve) određen broj listova ostaje zelen i ne opadne, a zrna unutar mahune su zrela. U takvim uslovima nekoliko dana prije žetve (4-14 dana) potrebno je obaviti defolijaciju (desikaciju) registrovanim hemijskim preparatima za tu namjenu, koja ima za cilj da ubraza sušenje i opadanje lišća soje. Desikaciju je najbolje obaviti u fazi tehnološke zrelosti kada većina listova požuti i počne da opada, a vlaga u zrnu se kreće od 30-40 %. Nakon žetve slamu soje na kojoj je vršena desikacija potrebno je tarupirati i zaorati ili koristiti kao biomasu za grijanje.
Žetva se obavlja kada vlaga u zrnu bude između 13 i 14%. Prijevremena i zakašnjela žetva značajno umanjuje prinose. Pri zakašnjeloj žetvi i vlažnosti manjoj od 10% povećavaju se gubici, jer dolazi do ljuštenja, pucanja mahune i ispadanja zrna. Nepravilno podešeni žitni kombajni takođe značajno umanjuju prinose.
Za uspješnu žetvu soje sa što manjim gubicima treba poštovati sledeće mjere:
• Izbor sorte
• Odrediti pravo vrijeme žetve i vlažnost zrna;
• Uskladiti broj obrtaja vitla sa brzinom kretanja kombajna
• Smanjiti broj obrtaja bubnja na 500-700 obrtaja/min
• Kosa kombajna treba da je ispravna i oštra;
• Kombajn se ne smije kretati velikom brzinom;
• Zazori između bubnja i podbubnja moraju biti podešeni u odnosu na vlažnost zrna (ujutro manji zazor, u podne se povećava, a predveče se opet smanjuje.)
• Otvor i sito moraju biti podešeni prema veličini zrna, a limovi
ventilatora maksimalno otvoreni;
• Košenje treba da se obavi što niže, jer donje mahune sadrže najkvalitetnije, najkrupnije i najbolje nalivena zrna.
• Na parecalama na kojima je usjev soje suvlji kombajn se treba sporije kretati, a žetvu je nabolje obaviti rano ujutro ili u večernjim časovima kada je veća i relativna vlažnost vazduha.