Proizvodnja roge u zatvorenom prostoru

Presađivanje roge paprike vrši se u drugoj ili trećoj dekadi juna mjeseca. Roga se presađuje u već pripremljene plastenike.

Prije presađivanja roge potrebno je uraditi sve agrotehničke mjere. Prvo se radi oranje ili podrivanje pa tanjiranje ili frezanje. Đubrenje zemljišta se vrši na osnovu analize zemljišta i planiranih prinosa. Poslije svih ovih radnji vrši se postavljanje sistema za navodnjavanje i malč folije.

Prilikom presađivanja roge prvo se vrši obilježavanje rednog i međurednog rastojanje. Obilježavanje ima dvojaku ulogu, prvo što tačno znamo broj biljaka u zatvorenom prostoru što nam pomaže prilikom prihrane i doziranja hranljivih elemenata, a druga uloga je estetska da to sve vizuelno lijepo izgleda.

Poslije presađivanja vrši se prvo navodnjavanje i prihrana NPK đubrivima sa naglašenim sadržajem fosfora, formulacije 1:3:1 ili 1:4:1 u količini od 2 grama po biljci i to je prva faza prihrane.

Druga faza prihrane vrši se poslije sedam dana od prve prihrane NPK đubrivima formulacije 1:1:1 u količini od 2 grama po biljci sedmično. Ova faza traje do pojave prvih plodova.

Treća faza je faza od pojave prvih plodova do kraja branja. U ovoj fazi prihrana se obavlja NPK đubrivima formulacije 2:1:4 ili 1:1:4 u količini od 2 do 4 grama po biljci sedmično. Količina đubriva po biljci na sedmičnom nivou zavisi od količine plodova na samoj biljci. Roga se bere u punoj zrelosti pa se sedam do deset dana prije branje može izvršiti prihrana NPK đubrivima formulacije 1:0:5 ili 0:1:5 zbog povećanja suve materije i obojenosti samog ploda.

Pošto se roga presađuje kasnije nego babura i klimatski uslovi su drugačiji prvenstveno dnevne temperature su dosta više. Zato bi prilikom prihrane u prvim fazama trebalo dodati  amino i humidne koje pomažu da se korjenov sistem bolje razvije i da sama biljka što lakše podnese stresove.

Isto tako, svakih sedam do deset dana treba uraditi prihranu kalcijumom da ne bi došlo do vršne suve truleži ploda.