Производња роге у затвореном простору

Пресађивање роге паприке врши се у другој или трећој декади jуна мјесеца. Рога се пресађује у већ припремљене пластенике.

Прије пресађивања роге потребно је урадити све агротехничке мјере. Прво се ради орање или подривање па тањирање или фрезање. Ђубрење земљишта се врши на основу анализе земљишта и планираних приноса. Послије свих ових радњи врши се постављање система за наводњавање и малч фолије.

Приликом пресађивања роге прво се врши обиљежавање редног и међуредног растојање. Обиљежавање има двојаку улогу, прво што тачно знамо број биљака у затвореном простору што нам помаже приликом прихране и дозирања хранљивих елемената, а друга улога је естетска да то све визуелно лијепо изгледа.

Послије пресађивања врши се прво наводњавање и прихрана НПК ђубривима са наглашеним садржајем фосфора, формулације 1:3:1 или 1:4:1 у количини од 2 грама по биљци и то је прва фаза прихране.

Друга фаза прихране врши се послије седам дана од прве прихране НПК ђубривима формулације 1:1:1 у количини од 2 грама по биљци седмично. Ова фаза траје до појаве првих плодова.

Трећа фаза је фаза од појаве првих плодова до краја брања. У овој фази прихрана се обавља НПК ђубривима формулације 2:1:4 или 1:1:4 у количини од 2 до 4 грама по биљци седмично. Количина ђубрива по биљци на седмичном нивоу зависи од количине плодова на самој биљци. Рога се бере у пуној зрелости па се седам до десет дана прије брање може извршити прихрана НПК ђубривима формулације 1:0:5 или 0:1:5 због повећања суве материје и обојености самог плода.

Пошто се рога пресађује касније него бабура и климатски услови су другачији првенствено дневне температуре су доста више. Зато би приликом прихране у првим фазама требало додати  амино и хумидне које помажу да се корјенов систем боље развије и да сама биљка што лакше поднесе стресове.

Исто тако, сваких седам до десет дана треба урадити прихрану калцијумом да не би дошло до вршне суве трулежи плода.