NajnovijeStručni članci

Bistrenje vina

Vino se prividno izbistri obično nakon drugog pretakanja kada se taloženjem vino oslobađa nestabilnih sastojaka koji izazivaju mutnoću vina (mikroflore vina, bjelančevinastih materija sluzi, koloida…
Alen Predić
13/11/2023