Значај кластера у пољопривреди

Кластеризација је нови облик предузетничког понашања који се заснива на проналажењу услова за конкурентску предност произвођача и ефикасну организациону мрежу. Она има велики значај и улогу која се огледа у удруживању сродних произвођача у сврху што бољег позиционирања на тржишту. Кластаризација представља модел удруживања укупних појединачних потенцијала свих произвођача, којa има за циљ задовољавање квантитета, квалитета и континуитета у свим сегментима продукције, почев од организовања производње, развоја производа и пласмана готових производа.

Управљање пољопривредном производњом и прерадом производа је врло сложен процес који свакодневно захтjева доношење важних одлука. Доношење исправних одлука условљено је владањем вјештинама, информацијама и знањем. Иницијативе за формирање кластера су стратешке одлуке сваког предузетника који жели тржишно, конкурентно и економски исплативо пословање.

Усјпех кластера почива на узајамном повјерењу и поштовању начела. Кластере треба организовати тамо гдје се најприје могу остварити резултати. Треба имати у виду да је кластер дугорочан пројекат и као такав – сложен. Кластер је орјентисан стратешки, што подразумијева развој одређеног сектора, гране, на одређеном подручју за одређене компаније, чланице кластера.

Чланицама кластера треба да буде јасно да могу да буду и остану конкурентни на ужем, односно мањем тржишту, и да међусобно могу само да сарађују, док су на ширем тржишту мали да би могли да постигну конкурентску предност. Оне задржавају своју самосталност, индивидуалност, своју производњу, своје тржиште, а да при томе могу добро да дјелују унутар кластера, чак када их, под одређеним условима, стављају на располагање кластеру.

Сваки кластер је прича за себе и не може се један модел кластера пресликати на други кластер. За формирање кластера потребно је знање и искуство о кластеру као и знање из других области менаџмента.

Идеја за формирање кластера “СРП”  проистекла је из следећих користи које кластер има:

–              Омогућава креирање афирмативне пословне околине (регије)

–              Пословне операције су ефикасније

–              Кластер доводи до смањења трошкова и повећања добити путем заједничких набавки на нивоу кластера по нижим цијенама и јефтинијем транспорту, смањења залиха материјала услед континуиране везе са добављачима, ангажовања разних агенција и привредних субјеката за пружање специјализованих услуга, заједничких ангажмана на развоју нових производа, креирања нових радних мјеста, трансфера знања који иницира иновације и унапређења, могућности за већу извозну експанзију због веће преговарачке снаге и знатно једноставнијег и лакшег аплицирања код донатора.

Пољопривредни кластер “СРП” представља групацију пољопривредних произвођача Сарајевско- романијске и Подрињске регије чије удруживање се темељи на бази искориштавања повољних природних, људских и урбаних ресурса у циљу стварања квалитетних употребних вриједности ради задовољавања људских потреба. Природни амбијент у којем ће дјеловати кластер “СРП” представља потенцијал за производњу високо квалитетних и здравих производа који ће у оквиру наведене кластеризације доћи до пуног изражаја у задовољавању потреба и најпробирљивијих купаца и на тај начин прилагођавати се тенденцијама савременог тржиште.

Јуче је одржан састанак Управног одбора Kластера “СРП” на којем су постигнути договори везани за активности које слиједе. Неке од њих су промоција чланова кластера, учешће на једном од предстојећих сајмова и много других.