На подручју ПЈ Градишка жетва пшенице, која је засијана на површини од око 7.200 hа је у пуном јеку. Приноси су испод вишегодишњег просјека и крећу се око 5 t/hа, а влажност зрна је од 10-12 %.

Претходних дана завршена је и жетва јечма и уљане репице. У зависности од квалитета земљишта, времена сјетве и примјењене агротехнике приноси јечма крећу се око 4 t/hа, а репице до 2 t/hа.

Разлог ниских приноса овогодишњег рода пшенице, а и осталих житарица је неправилан распоред и недовољна количина падавина у марту, априлу и мају,  праћене наглим порастом температура у мају у фенофази оплодње и налијевања зрна  када је биљкама вода била најпотребнија. Дошло је до наглог сазријевања што је резултирало овако ниским приносима. Поред климатских услова приноси су смањени и услијед редуковане примјене минералних ђубрива, гдје је на неким површинама извршена само једна прихрана азотним ђубривима.

Произвођачи који су пшеницу засијали на вријеме, извршили адекватну заштиту и прихрану, а они који су били у могућности и наводњавање  остварили су много бољи принос.